SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Conservation of archaeological findings - N106026
Title: Konzervování archeologických nálezů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148036
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)
The aim of the subject is to inform students about the processes of survey and conservation of archaeological findings made of metallic and non-metallic materials.
Aim of the course -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Students will be able to:

  • use basic methods of preventive conservation of archaeological artefacts
  • use basic conservation procedures of archaeological artefacts made from metal, glass, ceramics, wood, amber, leather, bones and textile

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Learning resources -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

Study materials are available at e-learning

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.12.2016)

1. Specifics of archaeological findings

2. Ceramic objects

3. Glass objects

4. In situ excavated objects

5. Wooden objects

6. Leather objects

7. Iron objects

8. Copper and copper-alloy objects

9. Silver, golden, tin and lead objects

10. Textile objects

11. Bone, amber and combined objects

12. Preparation of copies

13. Reconservation, preventive conservation

14. Test

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (14.08.2013)

Materials of Cultural Heritage Objects

Corrosion for restorers

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha