SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical Methods of Glass and Ceramic Manufacturing and Processing - N107022
Title: Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2016 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Is interchangeable with: B107009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course focuses on understanding the context and gaining the knowledge of the historical development of the production and processing of glass and ceramics. The first part provides an overview of historical materials and technologies, further the historical development of design and decorative techniques is discussed. In the course, there are combined the knowledge of historic resources with the present knowledge of the physico-chemical processes in the production of glass and ceramics.
Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • characterize the historical raw materials used for the production of glass and ceramics,
  • describe the historical development of technologies for the production of glass and ceramics, including the related physical and chemical processes,
  • interpret the historical context in the development of design and decorative techniques of glass and ceramics.

Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Literature -

R:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

R:Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I.díl, Academia, 2005, ISBN: 8020012877

R:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/1, Academia, 2003, 2005, ISBN: 802001069

R:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/2, Academia, 2003, 2005, ISBN: 802001104

R:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2000.

R:Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, Střední škola Horní Bříza, Silikátový svaz (2011)

R:Gustav Weiss: Keramika umění z hlíny, kulturní dějiny a keramické techniky, Grada, Praha (2007), ISBN: 978-80-247-1954-2

A: Mergl J. a kol.: Z Nového Světa do celého světa 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012,ISBN: 9788071011125

A:Lněničková: Sklo v Praze, ARISTA Muzeum hlavního města Prahy, 2002, ISBN: 8086410277

A:A.Dorigato: The Glass Museum, Murano Venice, 2006, ISBN: 883179098

A:A.Langhamer: The Legend of Bohemian Glass,TIGRIS, 2003, ISBN: 8086062112

A:Braunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, Praha 1985.

A:Reedy Ch.: Thin-section petrography of Stone and Ceramic Cultural materials. Archetype Publications Ltd. (2008), ISBN: 978-1-904982-33-3

A:Lutovský M., Smejtek L. a kol.: Pravěká Praha, Nakladatelství Libri, Praha (2005) ISBN: 80-7277-236-8

A:Pearsall R.: A connoisseur´s guide to antice Pottery and porcelán, Smithmark publishing (1997) ISBN: 0-7651-9235-7

Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Learning resources -

Software package ´Virtual Glass Academy, VGA´, Model laboratory at the Department of Glass and Ceramics at the Institute of Chemical Technology Prague

Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Teaching methods -

The lectures include many pictures and documents from the collections of world museums as well as from literature. They also include practical melting and forming the copies of historical glass in a laboratory. For the simulation of a glass-forming process, a software package ´Virtual Glass Academy´ is used.

Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Syllabus -

1. Introduction to glass melting, forming, and decoration. Historical raw materials.

2. The beginnings of glass manufacture and decoration. The overview of historically important locations.

3. Ancient glass melting furnaces and glass works. The development of hand-made and machine-made glass production.

4. The history of glass design.

5. The manufacture of clear glass, coloured glass, stained glass, and mosaics.

6. The decoration of glass with paints and enamels.

7. The manufacture of furnace decorated glass, opal glass, and cased glass.

8. Crystal glass production. Glass decoration by grinding, polishing, engraving, and sandblasting.

9. The manufacture of mirrors, container glass, flat glass, optical glass, and other technical glass.

10. Development of hand-made production of ceramics and decoration of ceramics. The beginnings of producing ceramic objects during b.c. period, historical raw materials.

11. The history of ceramic manufacture and decoration of ceramics., preparation of raw materials, methods of forming, historical furnace, the overview of historically important ceramic locations.

12.The manufacture of stoneware. The development of machine-made ceramic production, the development of surface treatment of ceramics- glazes, engobes.

13.The technology of historical ceramics production for buildings- wall tiles, floor tiles. roof tiles, brick.

14. Development of production of whiteware, the historical wiew of porcelain factories.

Last update: Havlík Míka Martin (27.08.2013)
Registration requirements -

General and Inorganic Chemistry I

Last update: Kloužková Alexandra (14.09.2017)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha