SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2019/2020
  
Gemmology - N108018
Title: Gemologie
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2016 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v 2. týdnu v semestru v případě, že na něj bude závazně zapsáno minimálně 5 studentů.
Guarantor: Koloušek David Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)
The subject deals with minerals and precious stones. The subject is focused on formation, localisation and properties of precious stones. The target of this subject is to make students familiar with precious stone identification.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

  • use knowledge of methods of gemmological research and gemstone localities
  • use basic knowledge of precious stones
  • distinguish precious stones which are used in objects of cultural heritage.

Literature -
Last update: TAJ148 (23.09.2013)

R: Ďuďa, R. a Rejl, L. (1997): Drahé kameny

A: Bouška, Vl. a Kouřimský, J. ( 1983): Drahé kameny kolem nás

R: Sobolevski, V. a Bouška, Vl. (1990): Klenoty přírody

R: Matlána, A.L. a Bonanno, A.C. (1997): Gem Identification Made Easy

A: Slavík, F., Novák, J. a Kokta, J. (1972) : Mineralogie

A: Read, P.G. (1988) Dictionary of Gemmology

Learning resources -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Study materials are available at the teacher.

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ148 (24.08.2015)

Předmět je vyučován externím přednášejícím, proto bude jeho výuka probíhat blokově. Předběžné rozvržení je následující: 3 dny přednášek v rozsahu 3 x 2 hod, 1 den praktické výuky v Praze a jeden den praktické výuky v Ostravě. Přesné rozvržení a organizace bude upřesněna na počátku semestru. Předmět se bude otevírat, pokud se sejde dostatek zájemců.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

1. Introduction to the issue- The essential qualities of a gem materials

2. Gemstones localities and types of deposits, origin of minerals, mineral occurrences (primary and secondary), primary and secondary minerals, paragenesis, meteorite and tektites

3. Methods of Gemological Research

4. Elements and carbides, diamond and their simulants, moissanite

5. Sulfides (pyrite, marcasite), halides (fluorite)

6. Oxides and hydroxides, quartz, opal,

7. Gemstones of the Nesosilicates, Sorosilicates and Phylosilicates Groups

8. Precious stones from the group Cyclosilicates

9. Precious stones from the group Inosilicates and Tektosilicates

10. Carbonates (calcite, aragonite, azurite and malachite), sulfates (gypsum, anhydrite), phosphates (apatite, tyrkis, arsenic, vanadium) as gemstones

11.Natural silicate glass (moldavite, obsidian)

12.Precious stones of organic origin (bone, horn, ivory, walrus-bone, tortoise shell, seashell, pearl, pearl, shell, copal, coral, amber, walnut, amolit, meerschaum, jet, galouchat, petrified wood)

13. Decorative stones in monuments and their protection

14. Valuation of precious stones

Entry requirements - Czech
Last update: Koloušek David Ing. CSc. (16.11.2012)

Ke studiu oboru jsou nezbytné základní znalosti z geologie, mineralogie a krystalografie a optiky.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

Mineralogy or Technical mineralogy

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha