SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Practical organic chemistry - N110502
Title: Laboratoř organické chemie I
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Šilhánková Alexandra Ing. CSc.
Is interchangeable with: B110005, AB110005, N110002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)
The aim of the course is to learn the students practical skills in organic chemistry.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)

Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000.

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce. Ukázky stavby aparatur a základních operací organické syntézy.

2. Konkrétní jednostupňové i vícestupňové syntézy (spojené s izolací a identifikací produktu) zaměřené na praktické zvládnutí krystalizace, filtrace a odsávání.

3. Zahřívání pod zpětným chladičem, případně za míchání

4. Destilace za atmosferického tlaku a za sníženého tlaku

5. Destilace s vodní parou

6. Stanovení bodu tání, GLC chromatografie připravených látek

 
VŠCHT Praha