SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemical Informatics - N111003
Title: Chemická informatika
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Košata Bedřich Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: N143013, AB143001, B143001, N111503
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech

http://www.any-ref.org/CHEMINF-1/

Šilhánek J.: Chemická informatika. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2002. ISBN 80-7080-465-3

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/

Last update: Jirát Jiří (28.02.2007)
Syllabus - Czech

1. Informace a informatika jako fyzikální a společenský fenomén.

2. Mechanismus šíření a uchovávání vědecko-technických informací.

3. Problematika popisu informace, indexování, rejstříky, systémy třídění.

4. Moderní infor.technologie, kódování, digitalizace,paměťové systémy.

5. Databázové systémy, základní pojmy, chemické a fyzik.chemické báze dat.

6. Obecná strategie a metodika vyhledávání informací.

7. Metodika rešeršní práce v chemii a příbuzných oborech.

8. Knihovny a jejich organizace.

9. Systém Chemical Abstracts Service, metodika využívání a další služby.

10. Chemická sloučenina a její struktura jako klíčový prvek chemických infor.

11. Reprezentace struktury v počítači, báze dat, vyhledávání informací o chem.reakcích.

12. Patent jako zdroj odborných informací, systémy informací a jejich vyhledávání.

13. Toxikologické, biotechnologické a ostatní chemické a informační zdroje.

14. Perspektivy dalšího vývoje, rozvoj síťových aplikací.

Last update: Erudio (01.01.1999)
 
VŠCHT Praha