Chemical Reactors - N111013
Title: Chemické reaktory
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M111003
For type:  
Guarantor: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: M111003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TUKACV (18.07.2013)
Introduction to the kinetic description of rate of chemical reactions and behavior of basic chemical reactors. Analysis of laboratory kinetic experiments, evaluation of parametres of kinetic equations. Dynamic balancing of laboratory and industrial chemical reactors.
Aim of the course -
Last update: TAJ111 (03.12.2013)

Students will be abble to:

Apply exact methods of research of industry important reactions.

Formulate mathematical models of basic types of chemical reactors, used in R&D and industry.

Evaluate laboratory kinetic data and simulate behavior of industry reactors.

Analyse regime of chemical reactor from point of view optimal productivity, operation safety and products selectivity.

Literature -
Last update: TUKACV (18.07.2013)

R: J.Horák, J.Pašek, Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL, Praha, 1980, 0460680

A: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Learning resources
Last update: TAJ111 (04.09.2013)

Perry's chemical engineering handbook, McGraw-Hill, New York, 1999, 0071154485

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

1. Podmínkou udělení zápočtu je porozumění základním vlastnostem, charakteristikám a bilancím chemických reaktorů, prověřené v pravidelných testech během semestru

2. Zkouška je založena na samostatném vypracování souboru praktických úloh s možností využití libovolných pomůcek a studijních opor

Syllabus -
Last update: TUKACV (30.06.2015)

1. Survey of basic type of chemical reactors, reaction enthalpy and chemical equilibrium

2. Definition of reaction rate in relation to stoichiometric equation

3. Kinetic equations, influence of concentration and temparature on rate of reactions in solution

4. Influence of concentration and temparature on rate of equilibrium reactions (trajectory of maximal productivity)

5. Reaction framework, selectivity and yield, side, consecutive and autocatalytic reactions

6. Description of reaction course catalyzed by catalysts and enzymes (Langmuir-Hinshelwood rate equation)

7. Methods of chemical reaction kinetic study in laboratory and pilot scale

8. Batch reactor, principles, construction, mathematical model, heat safe operation

9. Continuous plug-flow reactor, principles, construction, mathematical model

10. Continuous ideally mixed reactor and cascade. Mass and heat balance

11. Comparison of yield and behavior of continuous reactors

12. Laboratory reactors for kinetic study

13. Advanced construction of chemical reactors, microreactors

14. Safe operation control of reactors with exothermic reactions

Registration requirements -
Last update: TUKACV (19.07.2013)

Physical chemistry I, Chemical engineering I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30
Oral examination 30