SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Physiology - N111041
Title: Fyziologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B111009
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Nedbalová Martina RNDr. Ph.D.
Slavíček Jaroslav doc. MUDr. CSc.
Popková Michaela MVDr. Ph.D.
Is interchangeable with: B111009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)
Students will acquire basic knowledge of general physiology and human physiology. They will recognize and understand the function and construction of support, muscular, circulatory, respiratory, digestive, skin, urinary, reproductive, nervous, sensory, and endocrine systems.
Aim of the course -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)

Students will be able to:

  • Describe the function of cells, tissues, organs and organ systems of the human body
  • Understand the basic functional units and their interconnections
  • Propose methods for measuring selected physiological features
Literature -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)

R: Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, ISBN 8024705125

A: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, ISBN 80-247-0630-X

Learning resources -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/fyziologie

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (12.06.2018)

zkouškový test - multiple choice test

  • 24 otázek se 4 odpověďmi (a, b, c, d)
  • celkem možno získat 96 bodů
  • kritérium pro udělení zápočtu: 48 bodů a více
  • kritéria pro navržení celkové známky:

A: 88-96

B: 79-87

C: 69-78

D: 59-68

E: 48-58 bodů

V případě neúspěchu, absence či nespokojenosti s navrženou známkou možnost ústního přezkoušení ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK, Albertov 5, 1280 00 Praha 2, 1. patro č. dveří 74 v termínech, které budou vypsány.

Ústní zkouška se skládá ze 3 otázek z náhodně vybraných 3 témat, které byly probrány na přednáškách.

Témata:

Fyziologie buňky

Krev

Fyziologie svalstva

Fyziologie krevního oběhu a srdce

Dýchací systém

Trávicí systém

Vylučovací systém

Žlázy s vnitřní sekrecí

Reprodukční systém

Neurofyziologie I

Neurofyziologie II

Syllabus -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)

1. General physiology

2. Receptor structure

3. Physiology of blood

4. Physiology of the heart

5. Physiology of circulation

6. Physiology of respiration system

7. Physiology of excretion system

8. Maintaining acid-base balance

9. Nutrition and digestion

10. Hormonal control

11. Nerve and muscle

12. Physiology of the senses

13. Physiology of motoric system

14. Autonomic nervous system

Registration requirements -
Last update: TAJ111 (27.08.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 50
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha