SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Characterization Methods for Polymeric Materials - N112004
Title: Metody charakterizace polymerních látek
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B112003
Guarantor: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B112003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject deals with the principles of physical and physical-mechanical methods that are used for characterisation of polymers and polymer materials (properties and structure); with basics of testing and normalisation. The subject follows up Macromolecular chemistry and Physics of polymers. The following entry knowledge is required: nomenclature of macromolecular chemistry, knowledge of structure and physical properties of macromolecules, basics of instrumental methods.
Last update: TAJ112 (28.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Choose the proper method for characterisation of polymer material

Assess statistical significance of measured values

Understand the principles of methods for characterisation

Last update: TAJ112 (28.11.2013)
Literature -

R: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996. ISBN 0-412-60890-1

R: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

A: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: TAJ112 (01.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka na praktika /min.75%/ a úspěšné napsání zápočtové písemné práce, rovněž z tématiky praktických cvičení. Okruh otázek a modelových příkladů k zápočtové písemné práci bude posluchačům předem dodán v písemné formě. K úspěšnému napsání zápočtové písemné práce je třeba dosáhnout min.60 bodů ze 100 možných.

Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek a praktik /sylaby/.

Last update: TAJ112 (12.03.2009)
Syllabus -

Lectures:

1. Polymers, dividing, processing properties, normalisation.

2. Rheological properties of polymers, measuring of viscosity, rheological curves.

3. Absolute methods for measuring viscosity, rotary, capillary, etc.

4. Arrange methods for measuring consistence and fluidity of polymers.

5. Plasticity evaluation of elastomers, deformation and rotary methods.

6. Vulcanisation characteristics of rubber mixtures, devices.

7. Mechanical properties, preparation and conditioning of testing samples.

8. Short-term static tests � tensile, pressure, flection, modulus.

9. Long-term sttic tests � creep and relaxation.

10. One-time and cyclic dynamic tests, loss factor.

11. Slow-down properties, dynamic weariness, wear tests.

12. Thermal properties, aging, corrosion, thermo-mechanical curves .

13. Thermoanalysis of polymers, optical and electrical properties.

14. Spectral methods UV and IR � usage for polymer determination.

Practice:

  • rheological curves measuring, measuring of plasticity, vulcanisation characteristics, plastoelastic curves and tensile tests
  • one-time and cyclic dynamic tests
  • thermoanalysis of polymers
  • measuring of UV spectrum
  • pyrolysis gas chromatography
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Registration requirements -

For enrolment in this subject it is necessary to have enrolled subjects N112001 Physics of Polymers and N112003 Macromolecular chemistry at least.

Last update: TAJ112 (28.11.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 80

 
VŠCHT Praha