SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Physical Chemistry of Polymers - N112008
Title: Fyzikální chemie polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M112002
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: M112002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on distribution of molar mass of polymers, polymer chain dimensions in solution, thermodynamic of polymer solution and theoretical basics of methods used in determination of polymer molar mass. Prerequisities: macromolecular chemistry. Instructions concerning the examination are provided at the Department of Polymers.
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able: (i) apply basic physical methods in polymer characterization, (ii) choose methods for the determination of molar mass and its distribution and (iii)describe solution properties of polymers

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Literature -

R: M. Chanda: Introduction to Polymer Science and Chemistry, CRC Press 2006; ISBN 978-0-8493-7384-8

A: L.H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons Inc. 2006; ISBN 978-0-471-70606-9

Last update: Brožek Jiří (01.08.2013)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Brožek Jiří (01.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Kontrola studia formou 3 písemných testů v průběhu semestru (bodové hodnocení jednotlivých testů 30, 40 a 30 bodů). Zápočet bude udělen při minimálním celkovém počtu 60 bodů. V případě neúspěchu se bude psát závěrečný zápočtový test - dosažení min. 60 bodů (max. 100 bodů) je podmínkou k udělení zápočtu. Zkouška je písemná i ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Last update: Brožek Jiří (26.02.2009)
Syllabus -

1. Molar mass averages, distribution of molar mass.

2. The most probable and other types of molar mass distribution functions.

3. Polymer chain dimensions, end to end distance, radius of gyration.

4. Thermodynamic of polymer solutions, entropy, enthalpy and Gibbs energy of mixing.

5. Solubility parameters, phase diagram polymer-solvent and polymer-solvent-nonsolvent.

6. Light scattering from polymer solutions.

7. Small-angle X-ray scattering, small-angle neutron scattering, dynamic light scattering.

8. Viscosity of polymer solutions, determination of limiting viscosity number.

9. Mark-Houwink equation, viscometry methods.

10. Colligative properties in determination of molar mass.

11. Polymer fractionation, theory and experimental methods.

12. Size exclusion chromatography, calibration, concentration and molar mass detectors.

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Registration requirements -

Macromolecular Chemistry, Physical Chemistry

Last update: Brožek Jiří (01.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 60
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 20

 
VŠCHT Praha