SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Special polymers for modern applications - N112011
Title: Speciální polymery pro soudobé aplikace
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M112005
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: M112005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The preparation, composition-property relationships and (potential) applications of special polymers are lectured. The knowledge of macromolecular chemistry is supposed.
Last update: Sysel Petr (08.06.2012)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • formulate requirements (composition, reaction conditions) for the preparation of selected special polymers
  • suggest instrumental techniques for special polymers characterization
  • recommend special polymers processing in relation to their potential applications
Last update: TAJ112 (28.11.2013)
Literature -

A:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Sysel Petr (25.07.2013)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Sysel Petr (19.07.2013)
Requirements to the exam - Czech

Průběžná kontrola studia: dva písemné testy během semestru (každý 0-100 bodů), výsledek bude zohledněn při zkoušce. Zkouška písemná (0-100 bodů), při dosažení 74 a méně bodů je nutno zkoušku vykonat znovu. K vlastní zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 2 písemných testů

Last update: Sysel Petr (13.11.2012)
Syllabus -

1. Comparison of polymers with inorganic materials.

2. Polymer architecture. Dendrimers, hyperbranched polymers.

3. Thermally resistant polymers. Preparation, properties, application.

4. Liquid crystal polymers. Preparation, properties, application.

5. Composite materials. Nanocomposites. Mechanical characteristics.

6. Electrically conductive polymers. Preparation, properties, application.

7. Polymeric dielectrics. Polymers with a low dielectric constant.

8. Polymer resists. Application.

9. Polymer layers. Langmuir-Blodgett technique.

10. Optoelectronics. Polymer waveguides.

11. Polymer membranes. Fuel cells.

12. Smart polymers.

13. Testing methods.

14. Economical and ecological aspects of the preparation and application of special polymers.

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Registration requirements -

Macromolecular chemistry

Last update: Sysel Petr (19.07.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 80
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20

 
VŠCHT Praha