SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialized Laboratory I - N112018
Title: Laboratoř oboru I
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M112011
Guarantor: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M112011
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Laboratory practise is focused on preparation of polymers by emulsion, suspension, block a solution polymerizations using various radical and ionic initiators, kinetic of polymerization reactions, determination of basic physical and chemical characteristics of prepared polymers and adopting of basic methods in identification of polymer samples.
Last update: Brožek Jiří (10.07.2012)
Aim of the course -

Students will be able to: (i) prepare polymers with different procedures, (ii) characterize prepared polymers, (iii) evaluate kinetic of polymerization and (iv) identify basic polymers.

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Literature -

R: Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

Last update: Brožek Jiří (01.08.2013)
Learning resources -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (available at http://www.vscht.cz/pol/)

Last update: Brožek Jiří (01.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací. V případě neúčasti na laboratorní práci se student domluví o její náhradě s vedoucím. Při celkovém hodnocení studenta se klade hlavní důraz na praktické dovednosti.

Last update: Brožek Jiří (25.02.2009)
Syllabus -

1. Introduction, health and safety at work - entry training.

2. Coordination polymerization of ethylene.

3. Equilibrium polymerization.

4. Preparation of soft contact lenses.

5. Preparation of silicone rubber.

6. Anionic polymerization/Preparation of glycolide or L-lactide by depolymerization.

7. Copolymerization of styrene.

8. Preparation of soft lences

9. Kinetic of polyesterification.

10. Monitoring of polymerization by dilatometry.

11. Determination of viscosity-average molar mass.

12. Determination of number-average molar mass (titration method).

13. Identification of polymers.

14. Summary, examination test.

Last update: Brožek Jiří (14.11.2012)
Entry requirements -

To pass examination from Macromolecular chemistry.

Last update: Brožek Jiří (10.07.2012)
Registration requirements -

Macromolecular Chemistry, Organic Chemistry I

Last update: TAJ112 (15.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.5 126
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 70
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30

 
VŠCHT Praha