SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Forensic analysis of polymers - N112045
Title: Forenzní analýza polymerních materiálů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Merna Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M112017
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ112 (28.11.2013)
The subject is focused on ways and causes of polymer products failure and methods used for analysis of these materials. Case studies of failure of the most common polymer products are listed.
Aim of the course -
Last update: TAJ112 (06.08.2013)

Students will be able to:

assess the reason of polymer product failure

choose a suitable method for evaluation of fundamental properties important for proper functionality of the product

Literature
Last update: TAJ112 (06.08.2013)

A: Lewis, P.R.;Cagg, C., Forensic polymer engineering : why polymer products fail in service, Cambridge: Woodhead Pub., 2010, ISBN 978-1-84569-185-1

Learning resources -
Last update: Merna Jan doc. Ing. Ph.D. (11.09.2017)

selected presentations slide available from teacher or on e-learning pages

Syllabus - Czech
Last update: Merna Jan doc. Ing. Ph.D. (11.09.2017)

1. Úvod, pojmy,příčiny poruch polymerních výrobků: Zpracování, design výrobku, špatná volba materiálu

2. Struktura vs. vlastnosti polymerů

3. Struktura vs. vlastnosti polymerů, složení polymerních materiálů (aditiva)

4. Degradace a stabilizace polymerních materiálů

5. Zpracování polymerních materiálů I

6. Zpracování polymerních materiálů II

7. Mechanismy porušování polymerních materiálů

8. Průběžný test

9. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky, plasticita elastomerů, vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí

10.Statické a dynamické mechanické zkoušky

11.Metody charakterizace termických vlastností (DSC, DMA, TGA), spektroskopické metody

12.Metody stanovení molární hmotnosti polymerů

13.Metody studia povrchu polymerních materiálů

14.Případové studie porušení konkrétních výrobků z plastů a elastomerů, prezentace individuálních projektů

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ112 (19.04.2013)

Jsou vyžadovány základní znalosti makromolekulární chemie.

Registration requirements -
Last update: TAJ112 (06.08.2013)

Macromolecular chemistry

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha