SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Programming in shell - N143081
Title: Programování v shellu
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B143003
Guarantor: Čech Petr Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B143003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on programming in a shell - a command line of Linux operating system. In a series of practical exercises, students will learn to use basic commands and advanced tools of the shell. They gain skills and techniques of writing scripts for automated and efficient data processing.
Last update: Čech Petr (29.03.2016)
Aim of the course -

Students will be able to:

Control Linux based operating systems using shell command line.

Write scripts for automated and efficient data processing using shell command line.

Last update: Čech Petr (29.03.2016)
Literature -

Z:Shah Steve, Soyinka Wale, Administrace systému Linux, 2007, 978-80-247-1694-7

D:William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

Last update: Čech Petr (29.03.2016)
Learning resources -

http://www.abclinuxu.cz

http://www.root.cz

Last update: Čech Petr (14.02.2017)
Syllabus -

1. Introduction. Command line. Shell control. Working with commands. Manual pages and other documentation.

2. Manipulation with files and directories. Searching.

3. Input, output and redirection. Expansion operators.

4. User permissions.

5. Regular expressions.

6. Manipulation with text.

7. Advanced text transformations.

8. Structure of shell script. Sequence of commands.

9. Construction of conditions.

10. Construction of loops.

11. Arithmetic and logic operations.

12. Arrays.

13. Functions.

14. Processes. Archivation and compression.

Last update: Čech Petr (17.02.2017)
Registration requirements -

none

Last update: Čech Petr (25.03.2016)
Course completion requirements - Czech

Každý týden bude prostřednictvím e-learningového portálu (https://e-learning.vscht.cz) zadán domácí úkol. Lhůta pro odevzdání úkolu je 7 dní od jeho zadání. Z každého odevzdaného úkolu lze získat maximálně 5 bodů, celkem tedy 14 x 5 = 70 bodů. Nezadá-li vyučující v daném týdnu úkol, každý student automaticky získá 5 bodů. Za úkol odevzdaný po termínu se body nepřidělují. Chybějící body za neodevzdané nebo špatně vyřešené úkoly nelze nijak nahradit. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu je pak stanovena podle následující bodové stupnice:

A : 65 - 70

B : 59 - 64

C : 53 - 58

D : 47 - 52

E : 41 - 46

F : 0 - 40

Last update: Čech Petr (31.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1.4 38
Účast na seminářích 2.6 74
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha