SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Materials of Cultural Heritage Objects - N148004
Title: Materiály památkových objektů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Interchangeability : B148001, B148002, B148028
Is interchangeable with: B148002, B148001
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)
The lectures introduce students to the properties of basic inorganic and organic materials of culture heritage objects - stone, inorganic binders, glass, ceramics, metal, wood, paper, leather and textile.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

  • use the basics of properties, composition and methods of conservation of inorganic materials (stone, metals, glass, ceramics, building binders and materials)
  • use the basics of properties, composition and methods of conservation of organic materials (wood, paper, leather, textile and binders)

Literature -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R: http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo (accessible only from the ICT domain)

A: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

A: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

A: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

A: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

A: Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008

A: Ďurovič a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.

A: May Eric, Mark Jones: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Study materials are available at the teacher.

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo

Syllabus -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

1. Stone - origin, structure, properties, corrosion

2. Conservation of stone - methods and materials

3. Building binders - structure, properties, degradation

4. Building materials - structure, properties, degradation

5. Glass - structure, properties, degradation, conservation

6. Ceramics, porcelain - structure, properties, degradation, conservation

7. Metals - structure, properties, corrosion

8. Conservation of metals - materials and methods

9. Biopolymers

10. Natural binders

11. Wood

12. Paper

13. Leather and parchment

14. Textile

Registration requirements -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

N106005 Materials Science

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 98 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha