SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Analytical Methods in the Care of Historical Buildings - N148006
Title: Analytické metody v památkové péči
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Ing. M. Novotná, CSc.
Guarantor: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Is interchangeable with: M148002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is concerned to complex information of analytical metods in the care of historical monuments, thouse combination, determination methods for nondestructive and destructive analysis, practical informations of good laboratory practise, interpretation of analytical data. Very important is knowledge of material technology.
Last update: NOVOTNAI (27.09.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • combine analytical methods with knowledges of object technology,
  • define advantages and problems of each usable analytical methods,
  • good interpretate data.
Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Literature -

R: 1. Ciliberto E., Spoto G.: "Modern Analytical Methods in Art and Archeology", ISBN 0 7506 4693 4

R: 2. Mills J.S., White R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, ISBN 0 471 293610 X

A: 3. Zýka J. a kol. : " Nové směry v analytické chemii" díl 1 - 6, ISBN 80 03 00113 7

A: 4. Eckertová L., Frank L., Král J.: "Metody analýzy povrchů" díl 1 - 3, ISBN 80 200 0329 0

Last update: NOVOTNAI (27.09.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Syllabus -

1. Possibility of analytical chemistry in survay of objects of cultural heritage.

2. Documentation, sampling, distribution analysis, relations between sample and analytical method

3. Emision and absorption spectroscopy

4. RTG spectroscopie, XRF

5. Photoelectron spectroscopy, ESCA, PIXE.

6. X Ray diffraction.

7. Atomic spectroscopy, UV/VIS spectroscopy.

8. Luminiscence spectroscopy.

9. Molecular spektroscopy.

10. FTIR and IR microscopy.

11. Ramanova spectroscopy and microscopy.

12. NMR spectroscopy, mass spectroscopy.

13. Chromatography.

14. Activation analysis, methods of dating.

Last update: NOVOTNAI (27.09.2013)
Registration requirements -

Analytical chemistry I

Last update: NOVOTNAI (27.09.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha