Art History of Modern Period II - N148022
Title: Dějiny umění novověku II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Z//Is interchangeable with: B148011
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Students get to know artistic styles in Europe and their main representatives. The lectures are focused on baroque art in Europe and in the Czech lands.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

They will be able to:

use basic knowledge of the main periods of the history of art.

use specialized terminology

and apply their findings in interdisciplinary communication.

Literature -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

R:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970. (edice: Larousse. Umění a lidstvo)

R:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

R:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

R:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Baroko: architektura, sochařství, malířství. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-771-5.

A:WITTKOWER, Rudolf - WITTKOWER, Margot, Born under Saturn: the Character and Conduct of Artist: A Documented History from Antiquity to the French Revolution. New York 1969. ISBN 0-393-00474-0.

A:KITSON, Michael. Barok a rokoko. Praha 1972. (edice: Umění světa)

A:WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750. Middlesex 1973. ISBN 0-14-056016-5.

A:NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha 1974.

A:VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986.

A:KUDĚLKA, Zdeněk (ed.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. ISBN 80-200-0540-4.

A:VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praze 2001. ISBN 80-7035-258-2.

A:KOTALÍK, Jiří T., [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Praha 2001. ISBN 80-86161-38-2.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

1. The beginning of Baroque art in Rome around the year 1600

2. Baroque architecture of the 17th and 18th century in Italy

3. High and late Baroque architecture in Austria, Germany and France

4. Sculpture of the 17th century in Rome

5. Sculpture of the 17th century in Italy, impact of Roman Baroque sculpture in Europe

6. Painting of the 17th century in Italy and France

7. Flemish and Dutch painting of the 17th century, Baroque painting in Spain

8. Baroque architecture of the 17th century in the Czech lands

9. Architecture of the high and late Baroque period in the Czech lands

10. Baroque sculpture of the 17th century in the Czech lands

11. Sculpture of the high and late Baroque period in the Czech lands

12. Baroque painting of the 17th century in the Czech lands

13. Painting of the high and late Baroque period in the Czech lands

14. Painting of the 18th century in central Europe

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

Art History of Modern Period I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 4 84 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100