SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

History of Textiles Manufacturing and Processing - N148027
Title: Historie výroby a zpracování textilií
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B148014
For type:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Kadlecová Eliška Ing.
Is interchangeable with: B148014
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
This subject introduces students to the development and production of textile materials.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

Students will be able to:

 • recognize different techniques for production of handmade textiles from their beginning to present days
 • understand the determination process of textiles formation period.
Literature -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

R:Mary Schoeser: World Textiles - A Concise History, London 2003 - ISBN 0-500-20369-5

R:Jitka Staňková: České lidové tkaniny - technologie lidové výroby, Praha 1989

R:Volkmar Ganzhorn: Der orientalische Tepiche ISBN

3-8228-0397

A:Jiřina Langhammerová: Pro šikovné ruce, Praha 1975

A:Ernst Flemming: Textile Künste - Weberei/Stickerei/Spitze, Leipzig (antikva)

A:Karl Kasper:Bunter Traum auf geweben Grund, Berlin (antikva)

Learning resources -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

STudy materials are available at the teacher.

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ148 (30.04.2009)

Studium předmětu probíhá prezentační formou přednášek, doplněných vzorkovou a fotografickou dokumentací.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (30.04.2009)

Průběh zkoušky: písemný test + ústní zkouška

Syllabus -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
 • When and how was the first textile made.
 • Material processing - hand spinning, felting, lines production.
 • Techniques with one infinite thread - hand sewing and hand embroidery,
 • Techniques with one infinite thread - knitting without tools, knitting on the reel, knitting on needles, crochet,
 • Techniques with one infinite thread -networking, needle point lace.
 • Techniques with one set of threads - bobbin, macramé, knitting on a frame.
 • Techniques with two sets of threads - production of lace, straps, streamers, weaving on an incomplete frame,
 • Techniques with two sets of threads - weaving on a plate, tablet weaving, binding on a shape,
 • Techniques with two sets of threads - weaving on a frame in the area - kilim, hand-knotted carpets,
 • Techniques with two sets of threads - gobelins and tapestry-making,
 • Techniques with two sets of threads - hand weaving on a loom -
 • Techniques with two sets of threads - the development and gradual mechanization of a loom.
 • Dying with natural dyes, painting on textiles.
 • Hand printing - types of printing and historical development, the ways of printing.

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Materials of cultural heritage objects

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha