SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

History of Textiles Manufacturing and Processing - N148027
Title: Historie výroby a zpracování textilií
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B148014
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Kadlecová Eliška Ing.
Is interchangeable with: B148014
Examination dates   Schedule   
Annotation -
This subject introduces students to the development and production of textile materials.
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • recognize different techniques for production of handmade textiles from their beginning to present days
 • understand the determination process of textiles formation period.
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Literature -

R:Mary Schoeser: World Textiles - A Concise History, London 2003 - ISBN 0-500-20369-5

R:Jitka Staňková: České lidové tkaniny - technologie lidové výroby, Praha 1989

R:Volkmar Ganzhorn: Der orientalische Tepiche ISBN

3-8228-0397

A:Jiřina Langhammerová: Pro šikovné ruce, Praha 1975

A:Ernst Flemming: Textile Künste - Weberei/Stickerei/Spitze, Leipzig (antikva)

A:Karl Kasper:Bunter Traum auf geweben Grund, Berlin (antikva)

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Learning resources -

STudy materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Teaching methods - Czech

Studium předmětu probíhá prezentační formou přednášek, doplněných vzorkovou a fotografickou dokumentací.

Last update: TAJ148 (30.04.2009)
Requirements to the exam - Czech

Průběh zkoušky: písemný test + ústní zkouška

Last update: TAJ148 (30.04.2009)
Syllabus -
 • When and how was the first textile made.
 • Material processing - hand spinning, felting, lines production.
 • Techniques with one infinite thread - hand sewing and hand embroidery,
 • Techniques with one infinite thread - knitting without tools, knitting on the reel, knitting on needles, crochet,
 • Techniques with one infinite thread -networking, needle point lace.
 • Techniques with one set of threads - bobbin, macramé, knitting on a frame.
 • Techniques with two sets of threads - production of lace, straps, streamers, weaving on an incomplete frame,
 • Techniques with two sets of threads - weaving on a plate, tablet weaving, binding on a shape,
 • Techniques with two sets of threads - weaving on a frame in the area - kilim, hand-knotted carpets,
 • Techniques with two sets of threads - gobelins and tapestry-making,
 • Techniques with two sets of threads - hand weaving on a loom -
 • Techniques with two sets of threads - the development and gradual mechanization of a loom.
 • Dying with natural dyes, painting on textiles.
 • Hand printing - types of printing and historical development, the ways of printing.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Registration requirements -

Materials of cultural heritage objects

Last update: Kučerová Irena (05.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha