SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2019/2020
  
Textile Conservation - N148031
Title: Konzervování textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148017
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
The subject deals with the methods of textile conservation. Also with possibilities of their cleaning and preventive conservation.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Students will be able to:

  • know methods and technological procedure of textile artefact conservation
  • make research of textile object
  • suggest the conservation of textile object based on research results
Literature -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Learning resources -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Syllabus -
Last update: TAJ148 (18.07.2013)

1. Methods of textile object

2. Exploration of textile object

3. Cleaning

4. Solvent cleaning

5. Wet cleaning

6. Surface-active agents

7. Enzymes cleaning

8. Metal cleaning

9. Finishing

10. Support and consolidation

11. Adhesives

12. Display and storage materials for conservation

13. Archeological textiles

14. Storage and display

Registration requirements -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha