Textile Conservation - N148031
Title: Konzervování textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148017
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject deals with the methods of textile conservation. Also with possibilities of their cleaning and preventive conservation.
Last update: Škrdlantová Markéta (07.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • know methods and technological procedure of textile artefact conservation
  • make research of textile object
  • suggest the conservation of textile object based on research results
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Literature -

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Learning resources -

http://eso.vscht.cz

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Syllabus -

1. Methods of textile object

2. Exploration of textile object

3. Cleaning

4. Solvent cleaning

5. Wet cleaning

6. Surface-active agents

7. Enzymes cleaning

8. Metal cleaning

9. Finishing

10. Support and consolidation

11. Adhesives

12. Display and storage materials for conservation

13. Archeological textiles

14. Storage and display

Last update: TAJ148 (18.07.2013)
Registration requirements -

none

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100