SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  
Polymers in conservation - N148034
Title: Polymery v konzervování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B148027
For type:  
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148027
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
The lectures are focused on history of manufacturing, structure and nomenclature, physical and chemical properties of polymers. Synthetic polymeric materials in museums collections and their deterioration and degradation are described. In conclusion, preventive conservation of synthetic polymer materials is proposed.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to use the knowledge of:

manufacture, structure and properties of polymers

methods od polymer artifacts conservation.

Literature -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

R Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

A Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

A . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

R J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

R T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002

R Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

A J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

http://eso.vscht.cz/

Study materials are available by teacher.

Syllabus -
Last update: VAVROVAP (27.02.2009)

1. History of manufacturing, structure and nomenclature of polymers

2. Physical and chemical properties of polymers – basic notion

3. Dependence of physical and mechanical polymers properties on temperature

4. Polymers solubility, viscosity and rheological behavior of polymer solutions

5. Thermoplastics

6. Thermosetting plastics

7. Synthetic rubbers

8. Adhesion and adhesives, binder and sealants compositions

9. Types of adhesives, their application and adhesive bonding technology

10. Coatings and their composition, types and properties

11. Coatings application and coating application technology

12. Synthetic polymeric and plastic materials in museums collections

13. Polymers materials in museum collection and their deterioration and degradation

14. Conservation of synthetic polymer materials

Entry requirements - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

Materials of cultural heritage objects

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha