SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Practical Training in Dyeing - N148035
Title: Technologie barvení textilií
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Annotation -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
The subject deals with three basic topics - textile materials, machine equipment and textile technology. Basic types of materials in technology, materials properties and their influence on dying and printing. Pretreatment of materials, dying, printing, finish treatment - chemical technology. Machine equipment for pretreatment, printing, dying and final treatment. The teaching is associated with practical exercises in the field of a dying and printing.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

Students will be able to:

  • know technologies of pretreatment methods, dyeing, printing, finishing operations of individual types of textile materials (cotton, flax, wool, natural silk, synthetic fibers)
  • know technology of dying, printing and finishing of textiles (cotton, linen, silk and synthetic fibers)

Literature -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

R:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

R:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

A:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

A:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

A:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

A:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Learning resources -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Syllabus -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

11. Introduction, the history of natural dyes, basic types of materials and technologies, material properties and their influence on dying, printing and color patterning.

2. Pretreatment of cellulosic materials (cotton, flax).

3. Pretreatment of animal fibers (wool, silk).

4. Pretreatment of synthetic fibers.

5. Machine equipment for pretreatment.

6. Dyeing of cellulosic fibers.

7. Dyeing of regenerated cellulose.

8. Dyeing of animal fibers (wool, silk).

9. Dyeing of synthetic fibers.

10. Dyeing of fiber mixtures.

11. Machine equipment for dyeing.

12. Printing - introduction (types of printing, basic operations, printing of different types of materials by various groups of dyes - printing pastes, finishing operations after printing).

13. Machine equipment for printing.

14. Finishing operations of textiles.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (10.10.2013)

Textile technology, Materials of cultural heritage objects

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 25
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 25
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha