SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Structure and Properties of Fibres - N148036
Title: Struktura a vlastnosti vláken
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 5 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Hlochová Dana Ing.
Is interchangeable with: B148019
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject "Fibre Structure and Properties" is dedicated to textile raw materials; it provides an overview of their main types, classification, history of use and development of new fibres. It gives a comprehensive idea of how natural fibres are obtained and man-made fibres produced. It acquaints with the external and internal structures of the fibre and its identification features that affect its properties and subsequent uses.
Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

• distinguish textile fibres according to their origin and methods of obtaining

• identify the type of fibre according to its microscopic appearance

• choose appropriate conservation procedures based on the material composition and awareness of the distinctive properties of the individual types of fibres

• assess the effects of the method of yarn production on the appearance of the fabric

• distinguish the types of fancy yarns

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Literature -

R:Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002.

R:Staněk J.: Textilní zbožíznalství - Vlákenné suroviny, příze a nitě, TU Liberec 2001.

A:Staněk J.: Nauka o textilních materiálech, část 3, TU Liberec 1986.

A:Staněk J., Hynčicová J., Kovačič V.: Nauka o textilních materiálech, část 2, TU Liberec.

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke kontrole studia

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou. Hodnotí se schopnost orientovat se v širokém sortimentu textilních materiálů, aplikovat poznatky o vlastnostech vláken a identifikovat jednotlivá vlákna podle charakteristických znaků.

Last update: ROZ148 (10.03.2009)
Syllabus -

1. Textile fibres, structure, classification and properties of textile fibres

2. Natural seed fibres

3. Natural bast fibres

4. Natural leaf fibres

5. Natural fruit fibres

6. Natural fibres of animal origin - furs

7. Natural fibres of animal origin - silk

8. Natural inorganic fibres

9. Man-made fibres production, fibre modification

10. Man-made fibres from biopolymers - cellulose

11. Man-made fibres from biopolymers - vegetable proteins

12. Man-made fibres from synthetic polymers

13. Man-made fibres of a non-polymeric nature

14. Yarn types and properties

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Registration requirements -

none

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Klasifikace zkoušky probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou. Hodnotí se schopnost orientovat se v širokém sortimentu textilních materiálů, aplikovat poznatky o vlastnostech vláken a identifikovat jednotlivá vlákna podle charakteristických znaků.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 3 56 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha