SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Accounting, Tax and Law - N148037
Title: Účetnictví, daně a právo
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2010 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Guarantor: Strnad Tomáš Ing. MBA
Is interchangeable with: B148029
Annotation -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
The target of this subject is to familiarise students with basic principles and rules of private enterprise, Trade Law and economics.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

use the knowledge of principles and rules of private enterprise

use the knowledge of principles of Trade Law

Literature -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

R:Účetnictví podnikatelů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Daně z příjmů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Obchodní zákoník. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:DPH a spotřební daně. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Study materials are available at the teacher.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=513~2F1991&rpp=15#seznam

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/podnikani/

Requirements to the exam - Czech
Last update: VOSATKOK (20.02.2009)
  • studenti píší v úvodu každé přednášky krátký test ověřující znalosti předchozího učiva, pokud se testu nemohou účastnit v průběhu semestru, mají možnost si jej individuálně dopsat během zkouškového období
  • studenti vytvoří vlastní životopis v ČJ a AJ
  • závěrečný test shrnuje všechny získané poznatky, studenti mohou tento test psát teprve tehdy, až mají doplněny průběžné testy
  • klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky všech testů a hodnocení obou životopisů
Syllabus -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Legal forms of business

Business contracts

Employee vs. businessman

Business loans

Insurance

Leasing

Income tax and tax returns

Value added tax

Business accounting

External accounting and tax records

Mortgages, loans, credit cards

Investment products

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha