SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Technical documentation of clothing - N148040
Title: Technická dokumentace oděvů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v případě, že na něj bude zapsáno minimálně 5 studentů.
Guarantor: Hlochová Dana Ing.
Is interchangeable with: B148020
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject "Technical Documentation of Garments" deals with various types of technologies used in the fabrication of lined and unlined garments with a particular focus on the professional terminology. It further describes the methods of elaboration of the individual components and parts as well as the vast possibilities of garment decoration. A part of the subject is also dedicated to familiarisation with the professional methods of development of technical drawings and technical descriptions that represent an essential documentation material used in the restorer´s work. The subject also focuses on the theoretical and practical knowledge of a broad range of traditional clothing materials. The so gained findings will be used by the students during a practical reconstruction of a historical costume.
Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

• prepare technical clothing documentation consisting of a technical drawing and a description of the garment

• maintain adequate formal standards of elaboration in compliance with the professional terminology

• identify the methods of technological elaboration of garments and their individual parts and apply them practically to the restoration of a historical costume

• identify the traditional types of woven fabrics according to their key identification features

• apply the so gained theoretical findings to a practical assignment

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Literature -

R:VELÍKOVÁ, E. Oděvní technologie. Informatorium, 2000.

R:RŮŽIČKOVÁ, D. Oděvní materiály. Skriptum TUL Liberec, 2003

A:TERŠL, S. Malá encyklopedie textilií a odívání. SNTL Praha, 1989.

A:SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví. SPN Praha, 1973.

A:HAMŘÍK, P. - GALUSEK, D. Oděvní názvosloví. SNTL Praha, 1986.

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke kontrole studia

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou.

Last update: ROZ148 (10.03.2009)
Syllabus -

1. Clothing terminology

2. Clothing product assembly structure

3. Types of hand stitches - techniques and uses

4. Types of seams - techniques and uses

5. Decorative elements of garments

6. Lined garments

7. Patterning on clothing materials

8. Cotton-based woven fabrics

9. Linen-based woven fabrics

10. Wool-based woven fabrics

11. Silk-based woven fabrics

12. Technical drawing of a product

13. Technical description of a product

14. Reconstruction of a historical costume

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Entry requirements - Czech

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148004

Last update: SMIDOVAL (21.05.2009)
Registration requirements -

Semestral work II

Textile technology

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha