Fundamentals of Museology - N148042
Title: Základy muzeologie
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 32 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Každý pátek 10.00-11.50, polsuchárna B7
Guarantor: Zaoral Roman PhDr.
Is interchangeable with: B148032
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course gives a view of the history of museums and the present trends in museology in the following fields: protection, evidence and use of collections, legislation and management relating to museums, principles of scientific work and of public enlightenment, making expositions and exhibitions. The field trip to restoration workrooms is a part of the course. Students will be well informed in all fields of the work at the museum.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

use the knowledge of the history of museums and the present trends in museology in the following fields: protection, evidence and use of collections, legislation and management.

understand the principles of scientific work in museum and of public enlightenment, making expositions and exhibitions.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999

R.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997

R.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995

A:Rydlová, E.: Zkušenosti ze stáže v muzeu Victoria & Albert v Londýně (se zaměřením na sklo a keramiku). In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Technické muzeum v Brně, Brno 1999, s. 131-134.

A:Šimčík, A.: Počátky odborné konzervace železných artefaktů v muzeích v českých zemích. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI., Opava 2003, s. 81 - 92,

A:Střeštíková, M.- Šimčík, A.: Dokument z Vantaa - Evropská politika preventivní konzervace. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 49- 53

A:Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 1995, s. 73 - 76.

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Requirements to the exam - Czech

1. účast na přednáškách

2. prezentace profilu vybraného muzea (referát)

3. příprava ke zkoušce - znalost v rozsahu základní literatury

1. attendance to the course

2. paper presentation

3. exam preparation

Last update: ZAORALR (26.09.2013)
Syllabus -
 • System of museology, terminology
 • History of museums
 • Present trends in museology
 • Theoretical and practical museology
 • Principles of selection
 • Documentation in museums
 • Evidence of museum collections
 • Museum and science, museum nad public
 • Digitalization of collections
 • Presentation and communication in museums
 • Legislative in museums
 • Management in museums
 • System of museums in the Czech Republic
 • Conservation in museums

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Entry requirements - Czech

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N148004 a N148039

Last update: ZAORALR (26.09.2013)
Registration requirements -

None

Last update: TAJ148 (07.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 47
3 / 3 82 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 50
Oral examination 50