SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Restoration: Laboratory - N148052
Title: Laboratoř programu restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Class: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B148033
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Students will be get acquainted with basic laboratory processes used for glass, ceramics, metals and textiles conservation.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

get the knowledge of basic laboratory processes used for glass, ceramics, metals and textiles conservation

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

Literature -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R: According to the individual project and to the teachers' recommendation.

Learning resources -
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (14.12.2012)

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu

1.laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2.pokud jsou součástí předmětu povinné exkurze, informace získané během exkurze student shrne a odevzdá ve formě zprávy. Absence na exkurzi se nahrazuje formou laboratorní práce po domluvě s koordinátorem laboratorních prací.

3.v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4.pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin

5.omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6.laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí,

7.návody pro laboratoře je nutné si vyzvednout nejpozději den předem, pokud si je student nevyzvedne, nebude moci konkrétní laboratoře absolvovat.

8.protokol i zprávu z exkurze je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka.

9.pokud se během semestru student rozhodne vzdát studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: michal.novak@vscht.cz

10. zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem, absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol od všech prací. Zápočty zapisuje tutor oboru.

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (27.01.2014)

Laboratory - textile

1. Identification of Pigments

2. Preparation of Pigments

3. Identification of Natural Binders

4. Material Composition of Textiles

5. Viscosimetry

6. Fiber Degradation

7. Determination of Textile Properties, Fixation

8. Determination of Copper Number

9. Conservation of Iron Objects

10. Conservation of Non-ferrous Objects

11. Conservation of Paper

12. Material Composition of Paper

Laboratory - Metals

1. Electron Microscopy and Atomic Emission Spectroscopy.

2. Corrosion Inhibitors.

3. Identification of Metals.

4. Mechanical Testing of Metals.

5. Metallography.

6. Determination of Corrosion Rate by Volumetric Method.

7. Elektrolytic Deposition of Copper.

8. Thermal Analysis.

9. Heat Treatment of Steels.

10. Tinning.

11. Corrosion Phenomena.

12. Removal of Copper Corrosion Products.

Laboratory - glass and ceramics

1. Thermal expansion of glass

2. Crystallization of glass

3. Measurement of SiO2 by spectrophotometry

4. Preparation of layers by sol-gel method

5. Measurement of glass softening point by Littleton method

6. Chemical resistance of glass

7. Preparation and production of ceramics

8. Measurement of porosity of different types of ceramics

9. Thermal analysis and microstructure of low temperature baked ceramics

10. Characterization of particles and microstructures by image analysis

11.Properties of inorganic binders

12. Measurement of particle size

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (18.07.2013)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.6 72
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 110 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50

 
VŠCHT Praha