SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Specialized Laboratory - N148054
Title: Laboratoř oboru
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M148005
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M148005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Students carry out selected laboratory exercises in the Department of Chemical Technology of Monument Conservation, in the Department of Glass and Ceramics and in the Department of Metals and Corrosion Engineering.
Last update: Novák Michal (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • perform advanced laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.
 • conduct a given experiment
 • evaluate acquired data
 • prepare more extensive laboratory report

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Last update: Novák Michal (15.08.2013)
Learning resources -

Study materials needed for laboratory exercises are available at particular teachers.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Syllabus -

Specialized Laboratory consists of following exercises

 • Macro cell corrosion
 • Atomic emission spectrometry and electron microscopy
 • Reduction of corrosion products of silver and copper
 • Diffusion of water in lacquer
 • Thermal analysis of raw materials for ceramics and glass production
 • Measurement of refraction index of glass
 • Inorganic binders
 • Light microscopy - introduction
 • Light microscopy - mural paintings, plaster
 • Identification of pigments
 • Light microscopy - textile fibres identification

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Registration requirements -

none

Last update: Novák Michal (30.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30

 
VŠCHT Praha