SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic of Archaeology - N148059
Title: Základy archeologie
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mařík Jan Mgr. Ph.D.
Is interchangeable with: B148034
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
The course will present the basic archaeological methods in terrain, dating methods and legal framework of archaeological research in the Czech Republic. The course will present the main developmental phases of Prehistory and Protohistory in the Czech Republic together with selected exceptional European discoveries. Special attention will be paid to technology of acquiring and processing of raw materials during particular prehistorical periods.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to use:

  • basic archaeological terminology,
  • the main developmental periods of Prehistory and Protohistory,
  • main sites, finds and applied technologies within particular periods.
Literature -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

R:Hložek, M 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. ISBN: 978-80-7277-230-8

R:Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno. ISBN: 80-210-1706-6

A:Archeologie pravěkých Čech sv. 1-8, Kolektiv autorů, Praha 2008. ISBN: 978-80-86124-75-9, 978-80-86124-76-6, 978-80-86124-71-1, 978-80-86124-77-3, 978-80-86124-78-0, 978-80-86124-79-7, 978-80-86124-80-3, 978-80-86124-81-0.

A:Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha. ISBN: 978-80-7422-140-8

A:Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie, Praha. ISBN: 80-200-1216-8

A:Renfrew, C. - Bahn, P. 2012: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London. ISBN: 978-0500290217

A:Podborský, V. (ed.) 1993: Pravěké dějiny Moravy, Brno. ISBN: 80-85048-45-0

Learning resources -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

1. Legal Framework of Archaeological research in the Czech Republic

2. The basic methods of archaeological research and methods of documentation

3. Cooperation archeaology and natural sciences (paleobotany, geology, osteology, antropology).

4. Dating methods in archaeology.

5. Palaeolithics - mesolithics periods (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

6. Neolitihics (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

7. Eneolithics (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

8. Bronze age (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

9. Early Iron Age (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

10. Late Iron Age (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds).

11. Roman Period (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds)

12. Migration Period (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds)

13. Early Medieval Period (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds)

14. High Medieval Period (review of archaeologicla sites, moveable and immovable finds)

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (07.10.2013)

None

Course completion requirements - Czech
Last update: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,9 52
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha