SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Bohemian Fine Arts - N148061
Title: Dějiny českého výtvarného umění
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2017 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Ebelová Ivana doc. PhDr. CSc.
Is interchangeable with: M148009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.09.2017)
The aim of the subject is to extend the student’s knowledge of humanities related to art science research of Czech fine art.
Aim of the course -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.09.2017)

Students will be able to:

 • use specialized terminology
 • apply their findings in interdisciplinary communication.

Literature -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.09.2017)

B:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

B:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

B:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

B:Hlaváček J., Kašpar R., Nový: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.

R:Kašpar R.: Úvod do latinské paleografie novověku, 3. vyd. Praha 1987.

R:Šebánek Z., Fiala, Hledíková Z.: Česká diplomatika, Praha 1971.

R:Hlaváček J.: Úvod do latinské kodikologie, 2. vyd. Praha 1994.

R:Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (reprint 1997).

R:Bláhová: Historická chronologie, Praha 2001.

R:Hledíková Z., Kašpar J., Ebelová I.: Paleografická čítanka, Praha 2006.

B:Krejčíková, Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Brno 1987.

B:Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky, 2. vyd. Praha 1987.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.09.2017)
 • Auxiliary Historical Sciences, Doctrine of Sources - Introduction
 • Archive network in the Czech Republic, archive funds; the most important library with historical library collections
 • Palaeography
 • Medieval diplomacy
 • Modern diplomacs
 • Kodikologie
 • Epigraphy
 • Chronology
 • Surgery
 • Heraldry
 • Genealogy
 • Historical metrology
 • Numismatics
 • Historical geography and cartography

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (08.10.2013)

None

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.09.2017)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha