SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory project II - N148064
Title: Laboratorní projekt II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:8
E-Credits: winter s.:8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: projekt
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: M148010
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of Laboratory project II is to deepen the knowledge technological and laboratory procedures and to teach students to interconnect the knowledge obtained in individual subject. According to his/her field of study, student works in one of the departments: the Department of Chemical Technology of Monument Conservation, the Department of Glass and Ceramics or the Department of Metals and Corrosion Engineering.
Last update: Novák Michal (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to perform special laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials (according to their field of study) and will be able to perform individual work on given project.

Last update: Novák Michal (15.08.2013)
Literature -

R: According to the individual project and to the teachers' recommendation.

Last update: Novák Michal (15.08.2013)
Learning resources -

Study materials are available at particular teachers.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Teaching methods - Czech

Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností, schopnosti vyhledávání a propojení informací, k zdokonalování se v samostatné práci a ve vyhodnocování získaných výsledků. Z části může být Laboratorní projekt II využit i jako přípravná fáze pro zpracování vlastní diplomové práce, např. urychlené stárnutí papíru, expozice kovů v modelovém korozním prostředí, hodnocení mikrostruktury historické keramiky, studium vlastnosti skelných materiálů.

Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření (stavební materiály, sklo a keramika, kovové materiály, organické materiály).

Náplní laboratoního projektu II může být:

• zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky apod.) včetně potřebného průzkumu daného objektu. Předpokládá se rovněž experimentální ověření některých částí návrhu, případně vybraných vlastností navrhovaných materiálů či postupů (stability apod.),

• studium a aplikace metod a prostředků konzervace materiálů s využitím analytických metod při průzkumu památek.

Předmět je zakončen seminářem všech studentů během nějž prezentují výsledky své práce práce před pracovníky výše uvedených ústavů a jsou ověřovány jejich znalosti během diskuse.

Last update: TAJ148 (20.08.2013)
Syllabus -

1. Literature research on given topic

2. Experiment proposal

3. Preparation for the experiment realization, preparation of the workplace and apparatus

4. Realization of the experimental work

5. Evaluation of the experimental results

6. Consultation of the results evaluation with the tutor

7. Writing of the semestral thesis

8. Defence of the semestral thesis

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Registration requirements -

Laboratory project I

Last update: TAJ148 (20.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1.1 32
Práce na individuálním projektu 5.9 164
8 / 8 224 / 224
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 37
Defense of an individual project 33
Report from individual projects 30

 
VŠCHT Praha