SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
History of clothing - N148067
Title: Dějiny odívání
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2010 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Czumalová Petra Mgr.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject introduces students to history of clothing. The knowledge can help restorer with choosing the right technological procedure of conservation.
Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • analyse periods of clothing history
 • assign clothing to period of history
 • analyse production of fashion makers and saloons.
 • characterize materials, accessories , typology and usage in fashion production

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:BAUDOT, F.: Móda století. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2001. ISBN 80-7202-943-6

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Barok a rokoko. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-144-1

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Doba turnýry a secese. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-148-4

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Od "zlatých dvacátých" po Diora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 ISBN 80-7106-149-6

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Od empíru k druhému rokoku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-147-6

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Renesance. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-143-3

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Starověk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-145-X

R:KYBALOVÁ, L.: Dějiny odívání: Středověk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-146-8

A:MACKENZIEOVÁ, M.: Jak chápat módu. Praha: Slovart 2010. ISBN 978-80-7391-399-1

A:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Learning resources -

Materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Requirements to the exam - Czech

Úkoly:

Zpracování definitivního textu písemné práce podle postupu dohodnutého s vyučujícím. Odevzdání práce nejpozději týden před zkušebním termínem, na nějž se posluchač hlásí.

Hodnocení:

Ústní zkouška zahrnuje jednak rozpravu nad odevzdanou seminární prací, jednak ověření orientace v daném období.

Proporce: Seminární práce: 40%

Ústní zkouška: 40%

Účast v diskusi: 20%

Last update: TAJ148 (07.09.2012)
Syllabus -
 • Introduction to clothing aesthetics. Phenomenon of style and fashion. Relation between fine art and fashion.
 • Antiquity, Egypt, Mesopotamia - cloth, accessories, footwear
 • Antiquity: Greece, Etruria, Rome
 • Early middle ages: Byzantine Empire, Romanesque
 • Gothic: clothing differentiation and typology
 • Gothic: workshop practice, decoration
 • Renaissance
 • Baroque
 • Rococo
 • 19th century: typology, decoration
 • 19th century: fashion magazines, saloon and department stores
 • Turn of 19th. and 20th centuries: art nouveau
 • 20th century: influence of art trends on fashion
 • 20th century: Fashion makers and saloons.
 • Clothing production as art field

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Registration requirements -

History of art handicraft

Last update: TAJ148 (02.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.8 22
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 40
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha