SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation-restoration of cultural heritage objects - N148069
Title: Konzervování a restaurování památek
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Machačko Luboš MgA.
Is interchangeable with: B148035
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Conservation and preservation of historical artworks in general point of view. Why conservation, why preserve historical artworks for the future. The definition of historical artwork and its identification. Ethics of conservation and restoration work. Variants of possible approaches to historical artifacts and artwork under its protection, rehabilitation, conservation, preservation, reconstruction, revitalization, etc. The role of the conservator, technologist and conservationist and their cooperation in conservation work on a specific task. Students will be introduced to different art techniques by which artworks are created and conserved. Examples of specific conservation projects.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • know individual phases of restoration/conservation, to understand to artistic works and ethics of restoration
  • know methods of interdisciplinary cooperation in the procedure of people in the conservation-restoration work
  • understand the basic therms of the conservation branch
  • know new trends in conservation

Last update: TAJ148 (08.09.2014)
Literature -

R: Viňas, Salvador Muňos: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2005, ISBN 0-7506-6224-7

R: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora, 2000, ISBN 80-86359-03-4

R:Vaněček, Ivan: Nástěnné malby, Stop, Praha, 2000, ISBN 80-902668-3-5

R: Slánský, Bohuslav: Technika malby I, II, Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X

R: Mora, Laura; Mora, Paolo; Philippot, Paul: Conservation of Wall Paintings, ICCROM, Butterworths, London, 1984

A: Ďurovič, Michal (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih, Paseka, 2002, ISBN: 80-7185-383-6

A:Poláková, J. (ed.), 2007: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. Praha.

A: Alt. J., J.: Revitalizace interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Restaurování nástropních maleb v klenbě křížení hlavní a příčné lodi a v klenbách kaplí ochozu, in: Sedlec � historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, TOGGA, Praha 2009, ISBN 978-80-87358-22-4, s. 399-418.

A: Macek, P..: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, NPÚ Praha 2005

A: Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ Praha 2004

A: Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003

A:Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, NPÚ Praha 2005

Last update: Fialová Jana (11.10.2013)
Learning resources -

npu.cz/pp/dokum/icomos/

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Syllabus -

1. Historic work of art, its origin, characteristics, identification and cultural value

2. Relationship of artworks with its surroundings, artworks presentation

3. Origin and evaluation of conservation-restoration

4) Interdisciplinarity of conservation-restoration

5. Tasks of conservator

6) Restoration survey

7) Basic ethaps of conservation

8. The restoration report and documentation.

9) Basic therms of the branch

10) Ethics in conservational and restoration intervention: ethics codes and charters

11) Ethics in conservational and restoration intervention: legal rules

12) Conservation of paintings: painting technics, mural paintins, wood panel paintings, paintings on canvas

13. Conservation of paintings: painting techniques and their damage characterisation. Methods of conservation.

14) Nanotechnology and conservation

11) The identification and "acknowledgement" of historical artwork.

2) The historical artwork and its function in its natural environment; its artistic and historical value as a secondary installed separate artifact.

3) The role of restorer- conservator in the process of artwork conservation.

4) The principles of cooperation of conservator, specialists in care of historical monuments and the owner of historical artwork.

5) Venice Charter, Burra Charter

6) Terms: conservation, restoration, protection, preservation, rehabilitation, restoration, reconstruction, reconstruction, conversion

7) Ethics in conservational and restoration intervention: invasion issue of new materials to the original structure's historic artwork; time and artwork.

8) Restoration survey - nondestructive / destructive

9) The restoration report and documentation.

10) Painting techniques: mural paintings, painting on a firm surface, painting on canvas, specifications and characteristics of potential failures

11) Drawing and graphical techniques.

12) Polychrome sculpture, stone sculpture.

13) Paper, textiles, glass, metal, issue of restoration work.

14) Variants of the final phase of restoration-conservation work.

Last update: TAJ148 (08.09.2014)
Registration requirements -

None

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha