SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialised Practice - N148080
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2014 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Interchangeability : N963003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Students pass excursions (one week) and three-weeks practical training in conservation laboratories, restorer-studios or research institution. During the practice, students will get practical knowledge required for future carrier.
Last update: Kučerová Irena (14.09.2016)
Aim of the course -

Students will be able to:

apply skills in practice

solve practical problems

work as part of a team

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R none

Last update: TAJ148 (20.08.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je:

  • účast na exkurzích, která je povinná,
  • absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5-10 stran textu + obrázky

Náležitosti zprávy:

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit na strukturu:

  • laboratorního protokolu event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorské/konzervátorské zprávy (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Např.: Pokud student pracoval v laboratoři, kde provedl několik různých měření, tak popíše stručně co všechno dělal, co viděl a pak se podrobněji zaměří na jednu práci (měření). V případě konzervování-restaurování, pokud se student podílel na části zásahu, tak se pokusí zhodnotit a popsat co předním bylo uděláno a popíše, co dělala on a co se bude dál dělat. Pokud pracoval na více objektech, stručně je pípíše a podrobněji se věnuje jednomu objektu.

Ze zprávy by mělo být patrné, že jste si vědomi, co jste dělali a proč, že jste se vždy snažili zjistit a pochopit činosti, které jste prováděli a problémy, které jste řešili.

Do zprávy můžete přidat zhodnocení praxe, co se vám líbilo, nelíbilo, můžete zmínit případné rozpory mezi teorií, novými poznatky a současou praxí.

Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.

Zprávu z praxe hodnotí a akceptuje:

pro obor textil ing. Škrdlantová, přesnou náplň zprávy kruhy 284 a 384 konzultují přímo s ní.

pro obor kovy ing. Msallamová,

pro obor sklo a keramika ing. Cílová a ing. Kloužková

pro obory Technologie ing. Kučerová

Last update: Kučerová Irena (14.09.2016)
Syllabus -

Excursion: visits of specialised institutions.

Practise:

1. Learning about the current activities of the work place, laboratory or research institution.

2. Excursion to the plant or institution.

3. Taking part in the activities of the subject and realization of the work tasks.

4. Evaluation and writing of the report.

Last update: Kučerová Irena (14.09.2016)
Registration requirements -

none

Last update: TAJ148 (20.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha