SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Specialised Practice I - N150007
Title: Odborná praxe I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B148042
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Students pass two-weeks practical training in conservation laboratories, restorer-studios or research institution. During the practice, students will get practical knowledge required for future carrier.
Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

apply skills in practice

solve practical problems

work as a part of a team

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R none

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Syllabus -

1. Learning about the current activities of the work place, laboratory or research institution.

2. Excursion to the work place or institutions.

3. Taking part in the activities of the subject and realization of the work tasks.

4. Evaluation and writing of the report.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Registration requirements -

none

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5 stran textu + obrázky

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit:

  • laboratorní protokol event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorská/konzervátorská zpráva (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Ze zprávy by mělo být patrné, že si je student vědom, co dělal a proč, že se vždy snažil zjistit a pochopit činosti, které prováděl a problémy, které řešil.

Do zprávy může být přidáno zhodnocení praxe a může být zmíněn případný rozpor mezi teorií, novými poznatky a současnou praxí.

Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.

Zprávu z praxe hodnotí a akceptuje:

pro obor textil Ing. Škrdlantová, přesnou náplň zprávy kruhy 284 a 384 konzultují přímo s ní

pro obor kovy Ing. Msallamová

pro obor sklo a keramika Ing. Cílová a Ing. Kloužková

pro obory Technologie Ing. Kučerová

pro obor Technologie se zaměřením na kovy Ing. Msallamová

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha