SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Restoration Technology: Semester Work III - N150012
Title: Semestrální práce oboru technologie restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject aims at improving technological knowledge and laboratory skills and ability of gethering and analysing the information provided by different subjects. The student will work at one of the cooperating departments: Dept. of Chemical Technology of Monument Conservation, Dept. of Glass and Ceramics, Dept. of Metals and Corrosion Engineering.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • Perform literature research on given topic
 • Plan and prepare their experimental work
 • Carry out the experimental work
 • Evaluate the experimental results
 • Consult the results evaluation with the tutor
 • Write the report
 • Present their results

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

R:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

A:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

A:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

R: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Last update: Kouřil Milan (07.08.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/312

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/313

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/38

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium/bakalarske/mpo

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

1. semestrální práce je povinná, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

3. pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

4. omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech.

5. laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

6. zápočet ze semestrální práce je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje vlastní experimentální práci, včas odevzdá celkovou zprávu a úspěšně tuto práci prezentuje formou krátké přednášky.

7. Zápočty zapisuje pracovník pověřený vedením předmětu Semestrální práce oboru technologie restaurování na tom pracovišti, na kterém student podle svého zaměření pracoval. Hodnocení:

Hodnocení odborné úrovně práce v tištěné popř. v elektronické podobě

Hodnocení prezentace v Power Pointu

Známka je průměrem těchto dílčích hodnocení

K získání klasifikovaného zápočtu je potřeba (tříletý i čtyřletý obor):

1x svázaný výtisk semestrální práce, obrázky vždy vloženy v textu.

1x semestrální práce zpráva ve Wordu v elektronické podobě (CD)

1x prezentace v Power Pointu

Last update: TAJ148 (10.09.2009)
Syllabus -

The content of the work depends on the student's specialization:

Technological proposal of conservation and restoration of cultural heritage objects (collections, archaeological findings, architectonical mönuments) including the survey and verification of the conservation proposal and completing the conservation report.

The work might be supplemented with experimental study of the applied materials (properties, stability, etc.).

The content of the semestral work follows the content of the bachelor work. The semestral work also serves for improving of technological knowledge, laboratory skills and practicing of handcraft techniques. It leads the student towards cooperation with humane-educated specialists, restorators and other specialists.

The examples of semestral work topics:

 • Survey and technological proposal for restoration of historical manuscripts.

 • Technological proposal for removal of unwanted adhesive from historical textile.

 • Survey and technological proposal for renovation of historical buildings.

 • Survey and conservation proposal for historic roof frame.

 • Conservation of wooden objects saturated with water.

• Conservation archaeological metals.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Entry requirements - Czech

Pro zapsání tohoto předmětu musí mít student zápočet z předmětů N150006, N150010 a N150005.

Last update: TAJ148 (21.09.2009)
Registration requirements -

Chemical Calculations

Materials of Cultural Heritage Objects

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 5 140
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 33
Defense of an individual project 34
Report from individual projects 33

 
VŠCHT Praha