SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2019/2020
  
University for seniors - N150025
Title: Univerzita 3. věku
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 5/0, --- [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Valášková Zina Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (12.11.2012)
Univerzita třetího věku "S počítačem přátelsky od A do Z" má za cíl seznámit seniory s počítači, internetem a e-mailovou poštou a ukázat jim možnosti využívání v jejich každodenním životě.
Aim of the course - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (16.01.2018)

Studenti budou umět:

Používat počítač; napsat a odeslat a přijmout e-mail včetně příloh; hledat na internetu; pracovat s kancelářským balíkem MS Office; nainstalovat program do počítače a vyměnit některé díly počítače (HW)

Literature - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (16.01.2018)

Z: J.Pecinovský: Internet pro seniory, ISBN 978-80-251-4309-4

Z: M.Šanc: Internet pro seniory, ISBN978-80-251-2382-9

Z: Jiří Lapáček: Počítač pro seniory: Vydání pro Windows 7 a Office 2010; ISBN 978-80-251-3397-2

D: M.Král: Excel 2013 snadno a rychle (případně verze 2016)

D: M.Král: Word 2013 snadno a rychle (případně verze 2016)

D: E. Roubalová:MS PowerPoint 2013 jednoduše (případně verze 2016)

Learning resources - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (12.11.2012)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows/support

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/skoleni-FX010056500.aspx

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/hledani-prikazu-na-pasu-karet-systemu-office-FX101851541.aspx

Requirements to the exam - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (12.11.2012)

Na konci každého semestru odevzdávají studenti samostatnou práci odpovídající výuce v daném semestru

Syllabus - Czech
Last update: Valášková Zina Ing. CSc. (12.11.2012)

Podle aktuální úrovně přihlášených studentů budou probírána jednotlivá témata z oboru MS Windows, MS Office, Internet a e-mail, Hardware pčítače a výměna dílů, instalace software

Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100

 
VŠCHT Praha