SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Fundamentals of Petroleum Processing and Utilization - N215005A
Title: Základy zpracování a využití ropy
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Blažek Josef doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AB215001, B215001
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Vznik, těžba, spotřeba, cena a doprava ropy.

2. Chemické a frakční složení ropy.

3. Odsolování ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy.

4. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (koksování, visbreaking).

5. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí.

6. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí.

7. Výroba vodíku, zpracování sulfanu.

8. Rafinace pohonných hmot.

9. Reformování a izomerace benzinů.

10. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů.

11. Výroba a vlastnosti minerálních olejů.

12. Spotřeba ropných produktů, spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků.

13. Vlastnosti a použití automobilových benzinů a petrolejů.

14. Vlastnosti a použití motorových naft, topných olejů a asfaltů.

Last update: Blažek Josef (17.04.2008)
 
VŠCHT Praha