SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Equipment for Fuel Processing Technology and Petrochemistry - N215017
Title: Palivářská a petrochemická zařízení
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://web.vscht.cz/maxad/RPZ_2012.html
Guarantor: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M215008
Examination dates   Schedule   
Aim of the course
Last update: ROZ215 (20.11.2013)

Students will be able to:

choose appropriate unit operation(s) for particular chemical processes

choose appropriate calculation methods

work out basic equipment design

Literature
Last update: ROZ215 (26.09.2013)

R: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0

A: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

Learning resources -
Last update: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Maxa D., texts and exercises, http://web.vscht.cz/maxad/PPZ

Syllabus - Czech
Last update: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.11.2012)

1. Obecný postup při návrhu procesu/zařízení, ekonomické a environmentální aspekty

2. Charakterizace vícesložkových směsí a jejich separace, účinnost dělení

3. Návrhové (zjednodušené) výpočty dělení vícesložkových směsí, principy rigorózního výpočtu separací

4. Typy a konstrukce patrových rektifikačních kolon, porovnání provozních parametrů

5. Typy a konstrukce náplňových/výplňových kolon, charakteristické parametry

6. Konstrukce, použití trubkových pecí, hlavní části, základní parametry

7. Trubkové pece - principy, konstrukce, používaná paliva a jejich vlastnosti

8. Trubkové pece - vzorový výpočet

9. Výměníky tepla - základní typy, konstrukce, materiály, použití

10. Výměníky tepla - vzorový výpočet

11. Čerpadla, základní typy, použití

12. Kompresory, dmychadla, základní typy, použití

13. Doprava a skladování kapalin

14. Reaktory, speciální typy používané v rafinérském a petrochemickém průmyslu

Registration requirements
Last update: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Math I, Chemical engineering I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40
Oral examination 20

 
VŠCHT Praha