SubjectsSubjects(version: 888)
Course, academic year 2020/2021
  
Alternative Fuels in Transport - N215019
Title: Alternativní paliva v dopravě
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kittel Hugo Ing. CSc., MBA
This subject contains the following additional online materials
Aim of the course - Czech
Last update: Mužíková Zlata Ing. Ph.D. (23.08.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice použití paliv v dopravě a znát aktuální trendy ve vlastnostech a kvalitě paliv.

Vysvětlit základní technologické procesy spojené s výrobou klasických a alternativních motorových paliv.

Orientovat se v základní legislativě týkající se používání paliv v dopravě.

Vysvětlit vztahy mezi kvalitou paliv a tvorbou a složením výfukových plynů, včetně možností minimalizace emisí škodlivin.

Základy analýzy emisí škodlivin z výfukových plynů.

Registration requirements -
Last update: Mužíková Zlata Ing. Ph.D. (23.08.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 80
Oral examination 20

 
VŠCHT Praha