SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Water Technology: Laboratory - N217021
Title: Laboratoř technologie vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M217013
For type:  
Belongs to the student work of type: projekt
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: M217013
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ217 (18.11.2013)
Laboratory Course in Water Technology follows up the courses of Biological Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion and Water Treatment. Students can apply their teoretical knowledge from these courses and will practise the basic methods of water and wastewater treatment in laboratory scale.
Aim of the course -
Last update: Pokorná Dana doc. Ing. CSc. (06.08.2013)

Students will be able to:

  • use their knowledge from previous studies in the field of wastewater treatment and drinking water treatment and supply on specific technological applications
  • apply basic laboratory skills acquired in the previous study and learn new laboratory techniques used in wastewater treatment technology and water treatment
  • evaluate the results obtained during the measurement of individual laboratory work and draw appropriate conclusions

Literature -
Last update: TAJ217 (06.08.2013)

R:Zábranská J. a kolektiv,Laboratorní metody v technologii vody.Skripta VŠCHT Praha,1997,8070802723

Learning resources -
Last update: Pokorná Dana doc. Ing. CSc. (07.08.2013)

Instructions for the laboratory works will be published on

http://web.vscht.cz/pokornd/LTV

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pokorná Dana doc. Ing. CSc. (08.09.2009)

Laboratoř Technologie vody je ukončena klasifikovaným zápočtem. Ten student získá po absolvování všech předepsaných laboratorních pracech a skládá se z jednotlivých známek získaných

1. ze vstupního zkoušení u jednotlivých prací

2. z protokolu z jednotlivých prací

3. ze závěrečného testu, který ověří znalosti získané během laboratoří

Pokud student napíše Závěrečný test na známku nedostatečně (F), může psát dva opravné testy.

Syllabus -
Last update: TAJ217 (20.12.2005)

1. Hydraulic characteristic.

2. Sludge thickening and dewatering.

3. Adsorption from the aqueous solutions.

4. Ion exchange water treatment.

5. Iron and manganese removal.

6. Precipitation.

7. Anaerobic digestion.

8. Kinetic of the substrate removal.

9. Respiration rate.

10. Oxygenation capacity of the aeration system.

11. Biodegradability of the organic compounds.

12. Coagulation.

13. Fenton reaction.

14. Field trip.

Registration requirements -
Last update: Pokorná Dana doc. Ing. CSc. (02.09.2013)

Biological Wastewater Treatment, Drinking Water Treatment and Supply, Anaerobic Digestion Processes for Wastewater Treatment

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Práce na individuálním projektu 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 10
Examination test 30
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 10

 
VŠCHT Praha