SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Environmental Statistic - N217032
Title: Statistika v ochraně životního prostředí
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: 80 / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N413004
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is aimed at discussing the basic statistical concepts and basic statistical operations. The necessary mathematical operations are discussed as numerical form, without the use of pre-programmed functions in the calculator type of Excel, so with their help. Understanding and skills are based on processing a given task during the semester. The course is a block dedicated to the general requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
Last update: Sýkora Vladimír (24.01.2019)
Aim of the course -

Students will be able to:

evaluate the statistical ensemble using basic statistical characteristics;

understand the most important statistical concepts, along with a selection of statistical distributions;

manage the testing of hypotheses and skills in the processing of linear regression;

be familiar with the general requirements for the competence of testing and calibration laboratories with an emphasis on test methods and method validation;

process statistical files in Excel.

Last update: Sýkora Vladimír (24.07.2013)
Literature -

R: Meloun M.,Militký J.,Statistická analýza experimentálních dat,Academia Praha 2004,8020012540

Last update: Sýkora Vladimír (12.11.2014)
Requirements to the exam - Czech

Na počátku semestru bude zadán domácí úkol, jehož řešení je v průběhu semestru probíráno.

Aktivita přístupu k řešení bude během semestru dvakrát vyhodnocena.

Pro udělení zápočtu je nutné nejpozději do konce výukové části letního semestru (tj. do 22. května 2020) úkol správně zpracovat a odevzdat.

Last update: Kubová Petra (25.02.2020)
Syllabus -

1. Evaluation of the data file

2. Basic statistical characteristics

3. Distribution and probability

4. Normal distribution

5. Student’s distribution type

6. Pearson III. distribution type

7. Point and interval estimates

8. Testing of the hypothesis I

9. Testing of the hypothesis II

10. Linear regression

11. Quality and quality systems

12. Accreditation, certification

13. Evaluation of measurement uncertainty of results

14. Basic statistical calculation in Excel

Last update: Sýkora Vladimír (10.11.2012)
Registration requirements -

Application of Computer Techniques, Mathematics I

Last update: TAJ217 (09.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.3 7
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 60
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha