SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Legal and Administrative Aspects of Environmental Protection - N240008
Title: Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2013 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Václavíková Jiřina Mgr. Ing.
Interchangeability : Z240008
Is interchangeable with: M240008
Examination dates   Schedule   
Annotation -
This course introduces the students to legal regulations of environmental protection, gives basic orientation in system of law and public administration. Especially solving model examples and giving of practical cases are accented in special part of this course. The course shows principles and mutual connection of protection of environmental components. The general part of the course acquaints with organization of public administration in the Czech Republic and the EU and with basic institute of public international law, EU law, constitutional law and particularly administrative law. The special part of the course is concentrated on the general part of environmental law (EIA, SEA, IPPC etc.) and primarily on the special part of environmental law (air, water, waste, packaging etc.). Also mining law is mentioned.
Last update: Václavíková Jiřina (14.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Understand the system of law and public administration

Know general part of environmental law

Know special part of environmental law

Last update: Václavíková Jiřina (29.07.2013)
Literature -

R: Jelínková J., Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí. Praktický průvodce. 1. vydání, GRADA Publishing. a.s., Praha, 2017, ISBN 978-80-271-0508-3

R: Jelínková J., Tuháček M. a kol., Právo životního prostředí. Praktický průvodce. 1. vydání, GRADA Publishing, Praha, 2015, ISBN 978-80-247-5464-2

A: Jelínková J., Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2016, ISBN 978-80-7552-456-0

A: Jelínková J., Havelková S., Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2018, ISBN 978-807400-697-5

A: Jelínková J., Tuháček M., Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2019, ISBN 978-80-7598-344-2

A: Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-338-7

A: Damohorský M. a kol., Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. aktualizované vydání, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-593-9

A: Šturma P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - I. (obecná) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 80-903409-2-X

A: Damohorský M. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - II. (zvláštní) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 978-80-903409-8-9

A: Hendrych D. a kol., Správní právo. Obecná část. 8. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, ISBN 978-80-7179-254-3

A: Svoboda P., Úvod do evropského práva. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-313-4

A: Tichý L. a kol., Evropské právo. 4. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-333-2

Last update: Václavíková Jiřina (11.09.2020)
Learning resources -

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

http://www.mzp.cz/

Last update: Václavíková Jiřina (29.07.2013)
Syllabus -

1. Introduction to law - basic terms, principles and institutes - constitutional law, EU and EU law, public international law

2. Introduction to law - organisation of public administration and basic terms, principles and instutes - administrative law

3. Rules of Administrative Procedure I

4. Rules of Administrative Procedure II

5. Rules of Administrative Procedure III

6. Legal responsibility - environmental law

7. Introduction to environmental law, Access to information and public participation

8. Spatial planning, EIA, SEA, IPPC

9. Water protection

10. Air and ozone layer protection

11. Protection against resources of threats - waste, packaging

12. Protection against resources of threats - chemical substances and mixtures, REACH, CLP, prevention of major accidents

13. Basic terms, principles and institutes - mining, atomic and energy law

14. Basic terms, principles and institutes - public health, nature and landscape protection, forest protection, soil protection

Last update: Václavíková Jiřina (06.02.2016)
Registration requirements -

None.

Last update: Václavíková Jiřina (29.07.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 20
Oral examination 70

 
VŠCHT Praha