SubjectsSubjects(version: 895)
Course, academic year 2021/2022
  
Bioprocess Modelling - N319014
Title: Modelování bioprocesů
Guaranteed by: Department of Biotechnology (319)
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/4 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D.
Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Finkeová Jana Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Erudio (01.01.1999)

1. Obecné principy modelování, simulace

2. Popis simulačního jazyka PSI

3. Popis simulačního jazyka PSI - příkladová studie, ilustrace použití

4. Případová studie - Vsádková kultivace

5. Případová studie - Přítoková kultivace

6. Případová studie - Analýza experimentálních dat - identifikace modelu

7. Případová studie - Kontinuální kultivace - Chemostat

8. Případová studie - Sterilace melasové zápary

9. Případová studie - Fermentace, membránová filtrace, zásobník

10. Případová studie - Destilace prokvašené melasové zápary

11. Případová studie - Kvašení piva v CKT

12. Případová studie - Filtrace piva na deskovém filtru

13. Případová studie - Odbourávání ropných produktů na vodě

14. Případová studie - Návrh půdního bioreaktoru

 
VŠCHT Praha