Viticulture, production of non-alkoholic and low-alcoholic beverages - N319018
Title: Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů
Guaranteed by: Department of Biotechnology (319)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2014 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 22 / 22 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M319011
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is aimed at understanding the basic principles of the technology of grape wine and other wines, low-alcoholic and non-alcoholic beverages. Attention is focused on the raw materials, additives, processing methods, laboratory and operational control, food processing machines and equipment and basic legislative requirements. The course is supplemented by practical analytical and microbiological tasks that enhance students knowledge and skills.
Last update: TAJ319 (11.12.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Qualitatively evaluate the suitability of raw materials.

Know the basic technology of grape wines and other low-alcoholic and non-alcoholic beverages.

Analyze samples of raw materials, intermediates and final products of beverage industry.

Understand the key legislative regulations - categorization of beverages.

Last update: TAJ319 (26.08.2013)
Literature -

R:Steidl, R.: Sklepní hospodářství, Valtice: Radix, 2002. ISBN 80-903201-0-4.

R:Malík, F.: Ze života vína. Pardubice: Filip Trend Publishing, 2003, ISBN 80-86282-27-9.

A:Ackrmann, P.: Velký vinařský slovník. Praha: Radix, 2007. ISBN 978-80-86031-70-5.

A:Ashurst, R.: Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices, 2nd Edition, Blackwell Publishing, Hereford. UK, 2005. ISBN 1-4051-2286-2.

A:Balík, J.: Vinařství, návody do laboratorních cvičení.Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2006. ISBN 80-7157-933-5.

A:Boulton,B., Singleton, V. L., Bisson, L. F., Kunkee, R. E.: Principles and practices of wine making. New York: Chapman and Hall, 1996. ISBN 0-412-06411-1.

A:Čepička, J., et al.: Obecná potravinářská technologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1995. ISBN 80-7080-239-1.

A:Hubáček, V.: Výroba révového vína, Praha: Agrodat, 1996. ISBN 80-7105-140-3.

A:Jackisch, P.: Modern Winemaking, Cornell University, USA, 1985., ISBN 0-8014-1455-5.

A:Jackson, R. S.: Wine science: principles and applications. London: Elsevier Inc., 2008. ISBN 978-0-12-373646-8.

A:Kadlec, P. et al.: Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin, Brno: KEY Publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-051-4.

A:Kirk-Othmer: Food and Feed Technology, 2 Volume Set, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2008., ISBN: 047017448X.

A:Kohout, F.: O víně 2 vyd., Praha: Merkur 1982. ISBN 51-387-82.

A:Kosař, K. a kol.: Technologie výroby sladu a piva, Praha: VÚPS, a.s., 2000. ISBN: 80-902658-6-3.

A:Kraus, V., Hubáček, V., Ackermann, Petr.: Rukověť vinaře, Praha: Nakladatelství Brázda, 2000. ISBN 80-209-0286-4.

A:Kraus, V., Kraus, V. ml.: Pěstujeme révu vinnou. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0562-1.

A:Kraus, V., Kopeček, J.: Setkání s vínem. Praha: Radix, 2004. ISBN 80-86031-51-9.

A:Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Encyklopedie českého a moravského vína 1. díl. Praha: Mystica, 2007. ISBN 80-86-67-00-0.

A:Kraus, V., Foffová Z., Vurm, B., Krausová, D.: Encyklopedie českého a moravského vína 2. díl. Praha: Mystica, 2008. ISBN 978-80-86-767-09-3.

A:Kraus, V.: Vinitorium Historicum. Praha: Radix, 2009, ISBN 978-80-86031-87-3.

A:Musil, S., Menšík, J.: Vinařství, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1966. ISBN 07-009-66.

A:Pátek, J.: Zrození vína, Brno: CP books, 1998. ISBN 80-7242-039-9.

A:Pátek, J.: Víno v lidské podobě. Brno: JOTA s.r.o., 2005. ISBN 80-7217-325-5.

A:Pavloušek, P.: Pěstování révy vinné v zahradách. Brno: Computer Press, 1996. ISBN 80-251-0840-6.

A:Pavloušek, P.: Výroba vína u malovinařů. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1247-4.

A:Pavloušek, P.: Encyklopedie révy vinné, Brno: Computer press, 2008. ISBN 978-80-251-2263-1.

A:Reinhard, E., et al.: Vady vína. Valtice: Národní vinařské centrum, 2006. ISBN 80-903201-6-3.

A:Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D.: Handbook of Enology. Volume 1: Microbiology of wine and vinifications. England: Chichester, 2000. ISBN 0-471-97362-9.

A:Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D.: Handbook of Enology. Volume 2: The chemistry of wine stabilization and treatments. Paris : [s.n.], 1998. ISBN 0-471-97363-7.

A:Rop, O., Hrabě, J.: Nealkoholické a alkoholické nápoje, Zlín: UTB, 2009. ISBN 978-80-7318-478-4.

A:Steen, D. a Ashurst, P.R.: Carbonated Soft Drinks: Formulation and Manufacture, Blackwell Publishing Ltd, 2006. ISBN-13: 978-14051-3435-4, ISBN-10: 1-4051-3435-6.

A:Steidl, R., Leindl, G.: Cesta ke špičkovému vínu. Valtice : Národní salón vín, 2004. ISBN 80-903201-4-7.

A:Steidl, R., Renner, W.: Moderní příprava červeného vína. Valtice : Národní vinařské centrum, 2006. ISBN 80-903201-7-1.

A:Stevenson, T.: Víno. Praha: Ikar 1998. ISBN 80-7202-377-2.

A:Stevenson, T.: Světová encyklopedie vín. Bratislava: Gemini spol s.r.o., 1993. ISBN 80-7161-005-4.

A:Šilhánková, L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha: Academia, 2002. ISBN 8-85605-71-6.

A:Velíšek, J.: Chemie potravin I. Tábor: Ossis, 2009. ISBN 978-80-86659-15-2.

A:Vogel, W.: Vyrábíme domácí vína z hroznů, ovocná, šumivá. Praha: Ivo Ţelezný spol. s.r.o., 2001. ISBN 80-237-3662-0.

A:Wintgens, J.N.: Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production: A Guidebook for Growers, Processors, Traders, and Researchers, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Second, Updated Edition 2009 ISBN: 978-3-527-32286-2.

A:Zákon 321/2004 Sb.

A:Zákon 78/2004 Sb.

A:Vyhláška 323/2004 Sb.

A:Vyhláška 324/2004 Sb.

A:Vyhláška 253/2010 Sb.

A:Vyhláška 196/2002 Sb.

A:Vyhláška 161/2004 Sb.

A:Vyhláška 147/1998 Sb.

A:NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1493/1999

A:NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1227/2000

Last update: Fiala Jaromír (11.02.2014)
Learning resources -

www.szpi.gov.cz

vino.php5.cz

www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/mikr.htm

Last update: Fiala Jaromír (11.02.2014)
Syllabus -

1.History and modern trends in winemaking. Growing a vine varieties. Ampelography, phenological characteristics of the annual cycle of the vine. Biochemistry grapes ripening.

2.The chemical composition of grapes. Reception and quality control of grapes. Must preparation - evaluation, crushing, pressing and must adjustments. Production facilities.

3.Wine microorganisms. Active Dry Wine Yeast. Theory and practice of wine fermentation. Biochemical changes during ripening and wine fermentation. Formation of bouquet components.

4.Wine treatment technology - filtration, stabilization, bottling.

5.Technology of white and red wines, sparkling and special wines. Wine aging in barriques. Types of wine - the characteristics and composition. Quality control in the winery.

6.Production of soft drinks - history, present trends, assortment, control methods. Basic raw materials for soft drinks industry. Natural, artificial and other raw materials.

7.Technology non-carbonated, carbonated and powdered beverages. Block diagram of the lines for production of soft drinks. Soft drinks quality.

8.Fundamentals of wine and soft legislation - Wine Act, Food Code, integrated production, genetically modified organiss (GMO), raw materials, HACCP.

9.Production of low-alcoholic beverages - technology, dealcoholisation.

10.Coffee and coffee products - raw materials, technology, distribution of products.

11.Tea, flavored, herbal and fruit tea, tea products - raw materials, technology, fermentation.

12.Cocktails. Packaging, labeling and storage of beverages.

13.The position of beverages in the nutrition of the population, health effects. By-products and waste from the manufacture of beverages - impacts on the environment (IPPC, BAT).

14.Drinks gastronomy. Quick control methods, ATP bioluminiscence. Sensory analysis - test, statistical evaluation.

Last update: TAJ319 (26.08.2013)
Registration requirements -

Biochemistry I

Last update: Fiala Jaromír (11.02.2014)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 15
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 15
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 15
Report from individual projects 5
Examination test 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 20