SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Biochemistry A - N320024
Title: Biochemie A
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ320 (11.12.2013)
The subject is focused on understanding of basic principles of biochemistry; it means structure and function of different biological molecules as well as metabolism.
Aim of the course -
Last update: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (20.10.2015)

Students will be able to:

Understand basic principles of biochemistry; it means structure and function of different biological molecules including correlation between their structure and function, principals of enzyme catalysis and division of enzymes into basic classes, functions of biological membranes and membrane transport, basic concept of metabolism and energy conversion, major metabolic pathways including photosynthesis and nitrogen compounds metabolism.

Literature -
Last update: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (07.12.2015)

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Learning resources -
Last update: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (07.12.2015)

Online hledání ve slovníku biochemických pojmů - Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Odkaz na doplňkové studijní materiály k předmětu: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bc1

Syllabus -
Last update: TAJ320 (26.09.2013)

1. Living systems, their composition and organization

2. Amino acids (properties, determination and reaction) and peptides

3. Proteins (relation between structure and function)

4. Enzymes: Structure, nomenclature, classification into classes

5. Reaction kinetics of enzymatic reactions, regulation of enzyme activity

6. Chemistry of nucleotides and nucleic acids; replication

7. Transcription, translation, and posttranslational modifications

8. Chemistry of lipids. Biomembranes and membrane transport

9. The principles of metabolism and energy conversion; bioenergetics

10. Aerobic and anaerobic respiration, Light phase of photosynthesis

11. Citrate and glyoxylate cycle

12. Chemistry of carbohydrates. Metabolism of Carbohydrates I.

13. Metabolism of Carbohydrates II. Metabolism of lipids.

14. Metabolism of nitrogenous substances

Registration requirements -
Last update: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (12.07.2013)

None.

Course completion requirements -
Last update: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (12.07.2013)

Successful completion of both written and oral part of the exam.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 50
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha