SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Conception of laboratory diagnostic tests - N320027
Title: Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M320005
For type:  
Guarantor: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Is interchangeable with: M320005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)
The aim of the course is to introduce the general concept of laboratory diagnostic tests, especially: a) indicators of quality of examinations and laboratories as a whole (lectures 1-4) b) the application of science in the modern laboratory practice c) other diagnostic methods, such as histological, molecular-genetic, hematologic, etc. "Classical" clinical-biochemical tests, were covered familiar in the previous subject "Determination of analytes in medicine".
Aim of the course -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

Students will able to:

gain knowledge of the overall work flow of laboratories, quality control of analytical methods as well as other diagnostic laboratory methods used in medical practice.

Literature -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

R:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii,1.část, Praha, Karolinum,1999, 80-7184-761-5

R:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie,Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

A:Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, třetí doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

A:Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. Druhé, přepracované vydání Galén + Karolinum, Praha, 2006, 80-7262-324-9

A:Štern, P.a kol.: Obecná a klinická biochemie. Praha, Karolinum, 2011, 978-80-246-1979-8

A: Mačák J., Mačáková J. a Dvořáčková J.: Patologie. 2., doplněné vydání.

Grada Publishing 2012, 978-80-247-3530-6

Learning resources -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

none

Syllabus -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

1.The concept of clinical biochemistry, education, licensing and accreditation

2.Workflow in the clinical laboratory

3.Validation and comparison of laboratory methods; intra-and inter-laboratory control

4.Preanalytical aspects of clinical biochemistry

5.Rare analysis

6.Information systems in medicine

7.Informatics and scientific documentation

8.Laboratory tests in hematology

9.The concept and practice of transfusion services

10.The importance of histology in the diagnosis

11.Preparation of histological slides

12.Histological evaluation of pathological findings

13.Laboratory and functional tests in gastroenterology; cerebrospinal fluid

14.Molecular genetic tests

Entry requirements - Czech
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

Výuka probíhá vždy v úterý od 13,00-14,30 v seminární místnosti Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD)1.LF UK,Kateřinská 32, Praha 2,přízemí, č.dv.1.090 (vpravo za studijním odd.)

První den výuky: 19.9.2017

Registration requirements -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (01.11.2017)

Pathobiochemistry I, Pathobiochemistry II, Analyte Determination in Medicine, Analyte Determination:Laboratory I.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Oral examination 90

 
VŠCHT Praha