SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2019/2020
  
Analyte Determination in Medicine - N320028
Title: Stanovení analytů v medicíně
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M320006
For type:  
Guarantor: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Is interchangeable with: M320006
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)
The aim of the subject is to obtain knowledge of the principles and possibilities of measurement of relevant diagnostic metabolites in clinical biochemistry, including the accuracy and quality control of analytical methods. In addition, students will learn to interpret important clinical biochemistry tests.
Aim of the course -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)

Students will be able to:

gain knowledge of how to determine diagnostic metabolites used in clinical practice.

correctly interpret basic clinical biochemistry tests in their future practice.

Literature -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)

R:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

R:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno, 1992, 80-210-2917-X

R:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995

A:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Learning resources -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)

none

Syllabus -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)

1.Determination of clinically significant ions in biological materials I

2.Determination of clinically significant ions in biological materials II

3.Determination of clinically significant substrates:glucose,other carbohydrates,glycated hemoglobin

4.Determination of acid-base balance

5.Total protein, albumin, aminoacids

6.Urea, creatinine,uric acid,nucleotides

7.Bilirubin, hemoglobin

8.Cholesterol, bile acids, triglycerides, lipoproteins

9.Determination of clinically significant enzymes I

10.Determination of clinically significant enzymes II

11.Biochemical tests in inborn errors of metabolism

12.Cardiac markers

13.Tumor markers

14.Drug monitoring, Amplichip

Registration requirements -
Last update: Šebesta Ivan MUDr. CSc. (10.02.2017)

Biochemistry I, Biochemistry II

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Oral examination 90

 
VŠCHT Praha