SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Criminal law for forensic analysis - N320077
Title: Trestní právo pro forenzní analýzu
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Souček Josef JUDr. CSc.
Is interchangeable with: B320012
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ320 (11.12.2013)
The subject is focused on handling the basics of criminal law (criminal code) and criminal procedure. In the first part of subject the general institutes criminal code and the theory of facts of case are analyzed. In the part of the criminal procedure the subject is focused on basic principles of criminal procedure, subjects of criminal procedure, detaining institutes, process of proving and the characteristics of phases of criminal procedure.
Aim of the course -
Last update: TAJ320 (11.12.2013)

Students will be able to:

apply general institutes of criminal code. They will also be able to apply those institutes on analysis of some parts (facts of case) in the special part of criminal code. In the criminal procedure part, the students will be able to explain basic institutes and the meaning of phases of criminal procedure.

Literature -
Last update: TAJ320 (10.09.2013)

R: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 393 s. ISBN 978-80-7380-291-2

R: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0

Trestní zákon a trestní řád v platném znění.

A: SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání). LexisNexis Nakladatelství Orac, Praha 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6

A: NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, F. RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Přípravné řízení trestní (2. doplněné a přepracované vydání). Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2003, 1472 s. ISBN: 80-7179-741-3

Learning resources -
Last update: TAJ320 (10.09.2013)

none

Syllabus -
Last update: TAJ320 (10.09.2013)

1. Basic terms of criminal law (criminal code). Crime

2. Evolutionary phases of crime

3. Facts of criminal case

4. Circumstances Excluding Unlawful Act

5. Criminal cooperation.

6. Plurality of Crimes

7. Explanatory regulations of Criminal Code

8. Legal qualification of act

9. Basic terms of criminal procedure

10. Basic principles of criminal procedure

11. Subjects of criminal procedure

12. Detention of things important for criminal procedure

13. Proof in criminal procedure

14. Definition of particular phases of criminal procedure

Registration requirements -
Last update: TAJ320 (10.09.2013)

none

Course completion requirements -
Last update: Souček Josef JUDr. CSc. (20.02.2018)

Successfull written and spoken part of exam.

Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Examination test 35
Oral examination 35

 
VŠCHT Praha