SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Fundamentals of Food Chemistry - N323043
Title: Základy chemie potravin
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Interchangeability : N323001, Z323043
Is interchangeable with: N323001, B323001, AB323001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Posluchač se seznámí se základním chemickým složením potravin, fyzikálně-chemickými, biochemickými a senzorickými vlastnostmi jednotlivých složek, jejich funkci a významnými reakcemi, které v potravinách probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování.
Last update: SEK323 (03.10.2011)
Literature - Czech

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.

Last update: SEK323 (03.10.2011)
Syllabus - Czech

1. Úvod, voda

2. Hlavní živiny - aminokyseliny

3. Hlavní živiny - bílkoviny a významné reakce

4. Hlavní živiny - mastné kyseliny a homolipidy

5. Hlavní živiny - heterolipidy a významné reakce

6. Hlavní živiny - monosacharidy a oligosacharidy

7. Hlavní živiny - polysacharidy a významné reakce

8. Přídatné živiny - minerální látky

9. Přídatné živiny - vitaminy

10. Senzoricky aktivní složky potravin - aromatické látky

11. Senzoricky aktivní složky potravin - barevné látky

12. Antinutriční a toxické složky potravin

13. Aditivní látky v potravinách

14. Kontaminanty potravin

Last update: ROZ323 (22.03.2006)
 
VŠCHT Praha