SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Consumer Sciences - N324031
Title: Teorie spotřebitele
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M324008
Guarantor: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M324008
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course integrates the theory and practice of marketing in relation to food industries. The aim of this course is to link knowledge of technical and technological courses with the theory of selling goods. Emphasis is placed on teaching the specific procedures and examples in the production, processing and distribution of food with all the specifics of the food industry and where it differs from other industries. The attention is devoted to the issue of marketing at national and international level and legislative aspects of health and other interests of consumers.
Last update: Pivoňka Jan (02.09.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Demonstrate knowledge of theory of corporate, national and international procedures and practices in the sale of food.

Work with legislation regulating and limiting tools to support the sale of food.

Link marketing activities to other processes in the company.

Prepare a marketing plan for food.

Last update: TAJ324 (10.12.2013)
Literature -

R: Kotler Philip, Armstrong Gary: Marketing, 6. vydání, 2003, ISBN: 978-80-247-0513-2

R: Národní a evropské právní předpisy regulující problematiku komunikace se spotřebitelem v oblasti potravin (např.: Nařízení EP a Rady č.: 1169/2001; Nařízení EP a Rady č.: 1924/2006)

A: Dokumenty Ceské technologické platformy pro potraviny (Strategická výzkumná agenda, Implementční akční plán)

Last update: Pivoňka Jan (02.09.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/TS.html

Last update: Pivoňka Jan (02.09.2013)
Teaching methods - Czech

obsah přednášek v jednotlivých týdnech:

1. Postavení marketingu v řízení moderního podniku; Vazba marketingu na inovativní procesy v potravinářském podniku; Proces inovace produktů a technologií v potravinářství.

2. Genetické dispozice omezující konzumaci určitých potravin; Akutní a chronické zdravotní dispozice omezující konzumaci potravin; Pandemie způsobené potravinami (infekční a neinfekční - obezita, cukrovka, alkoholismus); Doplňky stravy; Potraviny pro zvláštní výživu; Potraviny pro zvláštní lékařské účely.

3. Etika podnikání v tržním prostředí; Společenská odpovědnost potravinářských firem; Vymezení cílových skupin pro potravinářský průmysl; Zdravotní a výživová tvrzení; Výživové profily potravin.

4. Vnímání rizika spotřebitelem; Postupy pro analýzu rizika v EU; Legislativní omezení zajišťující bezpečnost nových potravin a technologií (potraviny nového typu); Geneticky modifikované potraviny, nanotechnologie, ozářené potraviny; Postavení skupin spotřebitelů k potravinám nového typu; Vliv zájmových skupin na komunikaci rizika.

5. Senzorická analýza - základní postupy a principy; Výrobkové testy (Testování zkušenosti s výrobkem; Testování přijatelné ceny výrobku; Testování dílčích vlastností vs. testování celého produktu); Význam spotřebitelských organizací a nezávislých spotřebitelských testů; Nejčastější nedostatky při provádění spotřebitelských testů potravin.

6. Ekonomické vlivy; Politické a kulturní vlivy; Demografické vlivy - hygienické a stravovací návyky; Tradiční potraviny.

7. Marketingové stimuly; Environmentální stimuly; Charakteristika nakupujícího; Rozhodovací proces; Zpětné hodnocení po nákupu; Vliv krizí na vnímání skupin potravin spotřebitelem.

8. Kolektivní zařízení (školy, společné stravovací zařízení); Rodina; Media.

9. Domácí příprava potravin; Stravování v restauracích; Cateringové služby; Potraviny s personalizovaným designem; Personalizace při prodeji potravin (nákupní asistence).

10. Marketingové strategie a plány; Webstránky, sociální sítě; Promoční akce a kampaně; Budování značky, uvádění nových produktů na trh; Komunikace s medii; Privátní značky.

11. Legislativní omezení při označování potravin; Význam informací při označení potravin; Zorná pole obalů a jejich obsazení; Teorie rozmístění potravin při prodeji; Design produktů a obalů.

12. BIO potraviny; Komunikace údajů o výživové hodnotě (modely a jejich úskalí); Výživová doporučení a výživoví poradci; BMI.

13. Zajištění bezpečnosti potravin v EU; Otevřená komunikace krizových situací; Příčiny ztráty a obnovení důvěry spotřebitele; Postupy zpětného získání trhu a finanční náročnost.

14. Tvorba modelů; Získávání vstupních dat; Klasifikace výstupů a definice odchylek.

Last update: SMIDOVAL (16.12.2012)
Syllabus -

1) Role of advertising and marketing on food choices

2) Genetic predisposition and health influencing consumer decision

3) Ethical aspects of food production

4) The position of consumers to new technologies (eg, biotechnology, radiation ..)

5) Consumer tests

6) The influence of culture and socio-economic environment on consumer perception of food

7) Unconscious influences affecting consumer decision

8) Motivational factors for formulating dietary habits in society

9) Personalized food

10) Procedures for effective communication with the consumer

11) Food labeling

12) Communicating health and nutritional aspects (nutritional pyramid, etc.)

13) Communicating the risks associated with food

14) Models of consumer behavior

Last update: Pivoňka Jan (02.09.2013)
Registration requirements -

Business economics

Last update: Pivoňka Jan (02.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 20
Examination test 40
Oral examination 20

 
VŠCHT Praha